Kategóriák
Uncat

ÚGY LESZ, MINT TÖRÖKORSZÁGBAN

…mert éppen úgy lesz ez, mint Törökországban:

Az emberek ettek, ittak, házasodtak,

facebookoztak, szórakozni jártak, pénzt gyűjtöttek.

Építettek, és bontottak. Szerették, fejlesztették,

és megvalósították önmagukat.

Ezért hirtelen jött a veszedelem,

amely emberek tízezreit temette a romok alá.

Időseket és fiatalokat, szegényeket

és gazdagokat egyaránt.

Mert amikor ezt mondják:

Békesség és biztonság,

akkor hirtelen veszedelem jön rájok,

mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra;

és semmiképpen meg nem menekednek.

(1Thess 5:3)

És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban,

a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt

kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban.

Az emberek megdermednek a félelemtől

és annak sejtésétől, ami az egész földre vár,

mert az egek tartóoszlopai megrendülnek.

Lk 21:25

„Az utolsó napokban, így szól az Isten,

kitöltök Lelkemből minden halandóra.

Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,

és ifjaitok látomásokat látnak,

véneitek pedig álmokat álmodnak;

még szolgáimra és szolgálóleányaimra is

kitöltök azokban a napokban Lelkemből,

és ők is prófétálnak.

És csodákat teszek az égen fenn,

és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot.

A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz,

mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja.

De megmenekül mindenki,

aki segítségül hívja az Úr nevét.” Apostolok 2

„Mert úgy szerette Isten a világot,

hogy egyszülött Fiát adta,

hogy aki hisz őbenne, (és az ő szavában)

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba,

hogy elítélje a világot,

hanem hogy megmeneküljön a világ általa.

Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre,

aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van,

mert nem hitt

Isten egyszülött Fiának nevében (szavában).

Az ítélet pedig az,

hogy a világosság eljött a világba,

de az emberek jobban szerették a sötétséget,

mint a világosságot,

mert a cselekedeteik gonoszak voltak.

Mert aki rosszat cselekszik,

gyűlöli a világosságot,

és nem megy a világosságra,

hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.

Aki pedig az igazságot cselekszi,

a világosságra megy,

hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről,

hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

Jn 3:16

Ha valaki újonnan nem születik,

nem láthatja az Isten országát (sem az igazságot).

Ha valaki nem születik víztől (Krisztus beszéde)

és Lélektől (Isten ereje),

nem mehet be az Isten országába.

A mi testtől született, test az;

és a mi Lélektől született, lélek az.

Ne csodáld, hogy azt mondám néked:

Szükség néktek újonnan születnetek.

A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod,

de nem tudod honnan jő és hová megy:

így van mindenki, a ki Lélektől született.

(János evangéliuma, 3. fejezet)

Aki pedig újjászületik Jézus szava,

és Isten ereje által, mivel hallani fogja

Isten lelkét, nem fog embereket követni.

Így meg sem téveszthetik őt.

(Ref: Jn 10:27)

Ha megcselekszitek az én beszédemet,

megismeritek az igazságot,

és az igazság szabadokká tesz titeket.

(Jn 8:31)

Krisztus beszédeinek alapjait megtalálod

János, Máté, Márk és Lukács feljegyzéseiben,

a Biblia újszövetségi részében.

Ingyen kaptátok.

Ingyen adjátok!

(Mt 10:8)

Letöltés: www.kialtoszo.hu/audio

Oregoni álom: