Kategóriák
Uncat

TÖBBEN ELHAGYTAK

Akik a Kiáltó Szó, vagy a tőlem hallott beszédek által kaptak elhívást az igazság ismeretére, jól teszik, ha elhagyják a Kiáltó Szót, és többé nem hallgatják azt. Azonban ez csak akkor igaz, ha nem más emberek tanításáért hagyják el a Kiáltó Szót, hanem azért a tanításért, és azért az elhívásért amit személyesen az Élő Istentől kapnak. És ennek én teljes szívemből örülök, mert ha ez megtörténik, abban Isten dicsősége, féltő szeretete fog megmutatkozni, amely által másokat is megszólít, és elhív az aratásba.
Többen, akik a Kiáltó Szó által kaptak elhívást, jeleket kaptak, csodákat tapasztaltak, amelyek által Isten megerősítette őket abban, hogy jó az indulás. Azonban bele estek abba a hibába, hogy külső provokációra hátat fordítottak a Kiáltó Szónak, hogy elmondhassák magukról, hogy ők már nem hallgatják azt. Viszont nem a Krisztus, lelket megelevenítő, beszédébe kapaszkodtak bele, a Szent Lélek szavába, és annak megcselekvésébe, hanem más emberek tanításába, vagy rosszabb esetben visszamentek a világba, a test szolgálatába.
Még egyszer. Mindenki jól teszi, ha az Isten Élő szaváért, és az általa mondottak megcselekvéséért elhagyja a Kiáltó Szót. Viszont az, aki annak ellenére, hogy kinyilatkoztatást kapott arról, hogy Isten lelke által szólok, más emberek, netán vallások tanait választja, vagy visszatér a test szolgálatába, a saját lelkét sodorja veszélybe.
Az ok, amiért ajánlatos, és érdemes abbahagyni a Kiáltó Szó hallgatását a Lélek indíttatására, ez:
„Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.” Jn 3:30
Avagy a Krisztusnak tibennetek növekednie kell, és az én szavamnak pedig el kell halkulnia a ti életetekben, mert sokkal több az, amit Ő nektek személyesen adhat, mint az, amit általam kaphattok. Ugyanis én jelképesen vízzel, beszédekkel kereszteltem, de Aki a ti szívetekben megszületik, és növekedik, tűzzel és Szent Lélekkel keresztel majd titeket.
Az én szavaim, mint annak idején János szavai sokakat szembesítettek a bűnnel, és azáltal sokan megértették, hogy szükségük van Istenre, a bűnökből, és a hazug, képmutató életből való megtérésre. Azonban az igazság tüzét, mindenkinek csak személyesen adhatja az, aki utánam jön, és megszületik a ti szívetekben, és akinek én a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani.
„Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.
És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:” És igen, aki megkapta a Szent Lélek ajándékát, és azáltal a mindennapi kenyeret és a munkára való elhívást, annak már nincs ideje arra, hogy a Kiáltó Szót hallgassa, mert azzal van elfoglalva, amivel Isten Lelke megbízza őt.
„Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el.
A kinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, a ki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.” Jn 3:28
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!