Kategóriák
Uncat

TILTOTT A FACEBOOK

A facebook egyre több korlátozással sújtja a Kiáltó Szó oldalt, ezáltal ismételten bebizonyítva, hogy ezen a felületen csak olyan tartalmak jelenhetnek meg, amelyek a provokáció-reakció elve alapján mély altatásban tartják az embereket. https://kialtoszo.hu/reakcioemberek-bolygoja/
Én a magam részéről az Élő Isten kegyelme által ezután is megteszek mindent annak érdekében, hogy ezek a szavak eljussanak azokhoz az emberekhez, akik még felébredhetnek a lelki halálból, a biorobot üzemmódból, és megmenekülhetnek.
Viszont amennyiben az Élet Szerzője úgy látja fentről, hogy csak néhány magyar léleknek van öröme és békessége arra, hogy az Ő nevében bizonyságot tegyen ezen a platformon, félő, hogy az az igazság, amely által feltámadhat a lélek, teljesen elvétetik a magyaroktól.
A kialtoszo.hu oldal címét valamikképp már több éve letiltották a keresőmotorok. Ezért jóformán egyetlen kereső sem dobja elé a kialtoszo.hu hivatkozást, csak a youtube, twitter és facebook tartalmakat, aminek örülök is.
A COVID időszak alatt a google és a youtube folyamatosan támadott, fenyegetett, és sorra törölte azokat a videókat, amelyekben az Élő Isten szavát, a Krisztus beszédét segítségül hívva mutattunk rá arra, hogy mi is történik valójában, és hol található az élet keskeny útja.
Na de még mielőtt mártírt csinálnék magamból, elmondom, hogy nem a Kiáltó Szó által elszenvedett üldöztetés a legnagyobb ár, ami azért lett kifizetve, hogy néhány magyar lélek megmeneküljön, hanem az, hogy Isten megengedte, hogy az egyetlen ártatlan és tiszta személyt a bűnösök halálával kivégezzék. Az ő halálát követően pedig többen az életüket adták azért, hogy az igazság, a bűnök rabságából valós szabadulás, a lelki halálból való feltámadás lehetőségének örömhíre eljusson hozzánk. Tehát Krisztus után is sokan önként vesztettek el mindent annak érdekében, hogy mi valamiképp tudomást szerezhessünk arról, hogy amit eddig életnek hittünk, az valójában az első halál, amelyből, ha nem támadunk fel, a testi halál bekövetkeztével végleg elveszítjük a lehetőséget, hogy meglássuk az igazi életet, amit Jézus úgy nevez, hogy menny, Isten Országa.
Na de lássuk csak, hogy az a tény, hogy ennyire nyilvánosan, és pofátlanul tiltják ezeket a tartalmakat az interneten, mit jelent a bizonyságtevőkre és a célközönségre nézve, akik még meghallhatják az életre hívó szót?
Azt, hogy nagyon közel van már az az idő, amikor az olyan tartalmak, amelyek az Élő Isten szavának tükrében vizsgálják az aktuális helyzetet, teljesen el fognak tűnni az internetről. Azok helyét pedig átveszik a „hivatalos vallási szervezetek”, amelyek Isten és Jézus nevét is felhasználják arra, hogy a Fenevad szolgálatában tartsák az embereket addig, amíg az teljesen tönkreteszi, és kiszipolyozza a lelküket.
Ezek az agresszív tiltások a bizonyságtevőkre nézve azt jelentik, hogy nemsokára boldog tagjai lehetnek az úgynevezett földalatti egyháznak, és megkóstolhatják annak örömét, hogy a bizonyságtételben nem lesz az égadta világon semmilyen más kapaszkodójuk, mint Isten, és a Feltámadt Krisztus életet adó beszéde. Sőt, egyesek majd még a földi életüket is kockára teszik, ráadásul örömmel, és teljes békességgel, hogy Krisztus (lelki) holtakat feltámasztó beszéde eljusson a betegekhez, a bűn rabjaihoz, és a megtört szívűekhez.
Noha a COVID propaganda mérge nem tudta megfertőzni a Kiáltó Szót, és azon bizonyságtevőket, akik szívvel lélekkel hirdették az élet beszédét, azt sikeresen elérte, hogy illegalitásba taszította őket. És azáltal a láthatatlanban megalakult a földalatti egyház (angolul underground church), amely földi értelemben nem hivatalos, de Isten által teljesen feljogosítva és felvértezve hirdeti Krisztus beszédét oly módon, hogy annak hatására emberek támadnak fel a lelki halálból.
Ennek a láthatatlan egyháznak tagjai azok, akik által minden korlátozás ellenére eddig is terjedhettek azok a tartalmak, amelyek Isten ereje által be tudtak hatolni az emberek szívébe, elültetve bennük azt a vágyat, hogy Krisztus ártatlanul kiontott vére, és életet adó szavai által Isten gyermekeivé legyenek. Ők azok, akik noha nem tartoznak semmilyen vallási felekezethez, és felekezetnek, szektásnak vannak nevezve azon embertársaik által, akiket Isten nevében mély altatásban tartanak a vallási szervezetek.
Ezekért a személyekért, és az általuk elvégzett buzgóságos munkáért adok hálát a Magasságos Istennek, de azokért is őszinte hála van a szívemben, akik az ő szavukra, és az általuk végzett fáradhatatlan munka eredményeképpen feltámadhattak a lelki halálból, és Isten gyermekeivé válhattak.
Én egyelőre végzem tovább azt az örömteli munkát, amivel az Úristen és az Úr Jézus által megbízattam, és kívánom, hogy mindenki más is örömét és lelki békességét lelje minden cselekedetben, amit azért tesz, hogy Krisztus életre hívó szava valamikképp bejusson a még menthető emberek szívébe.
Ingyen kaptátok.
Ingyen adjátok!
https://is.gd/UUQp0j