Kategóriák
Uncat

RÁK A BIBLIÁBAN

Egyetlen helyen szerepel a rák szó a Bibliában:

„A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély.” 2Tim 2:16-17

Ez a két bekezdés pedig bőségesen elegendő ahhoz, hogy leleplezze a rák valódi okát, ami nem más, mint az üres, földi dolgokról való, soha véget nem érő fecsegés, ami látszólag nem nagy bűn, de mégis elveszi az embertől azt az időt, amit az élet szavára fordíthatna. Ugyanis, aki folyton a földi és testi dolgokról beszél, és azokkal tölt időt, annak nincs ideje a lélek dolgaival foglalkozni. És fordítva: aki örömét leli a lélek örökkévaló dolgaiban, egyre kevesebb időt szán a mulandó földiekre.

„mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.” Gal 6:8

„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.” Mt 24:35

„A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6:63 Ismered az Ő beszédeit?

http://jelen.dnet.hu:64888/kialtoszo.go.ro/Janos/