Kategóriák
Uncat

ÉRZELGÉS ÉS PROPAGANDA

Az úgynevezett ördög az érzelgésen és a propagandán keresztül szipolyozza azon személyek életét, akik nem ismerték meg az Élő Isten szavát, és nem születtek újjá.

Ezért a legtöbben úgy adják oda az életüket az ördögnek, hogy közben azt hiszik, jót cselekednek.

Az érzelgést és a propagandát Krisztus életet adó szava nélkül képtelen leleplezni az ember.

„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:

És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:

És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:

Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” Mt 7:24

„A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6:63

„A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.” Jn 14:10

https://is.gd/l8vZKu