Kategóriák
Uncat

PIROS PIRULA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
PIROS PIRULA
/

Mindenki gyűlöli a rosszat. Ennek ellenére mindenki a rosszról beszél. Na de hogyan történhetne bármi jó azok életében, akik folyton a rosszról beszélnek? És hogyan beszélhetne bárki is a jóról, aki nem ismerte meg a jót?

Az, hogy az ember beszélhet a jóról, ajándék Istentől. Aki megkapta ezt az ajándékot, de nem él vele, kivettetik a külső sötétségre, és újból a rosszról fog beszélni, amíg az teljesen felemészti az életét.

Na de akkor én miért beszélek a rosszról? Azért, hogy a jóról is beszélhessek. Mert amíg az ember életében leplezett a rossz, amíg nem szembesül a benne lévő rosszal, addig nincs értelme a jóról beszélni. Többször megkérdezték, miért keltek bűntudatot. Válasz: a bűn miatt. Ha van bűn, de nincs meg annak tudása, a bűntudat, a bűn észrevétlenül, lassan, de biztosan felemészti az emberek életét. Ezért szükséges előbb a bennünk elrejtett rosszról beszélni ahhoz, hogy Isten jóságáról, az Ő szabadításáról beszélhessünk. Ezért szükséges meglátni, és megvallani bűneinket, a bennünk lévő életellenességet ahhoz, hogy Isten elvehesse azokat tőlünk. Ezért szükséges megbánni bűneinket ahhoz, hogy Isten megbocsájthasson, és szabadokká tegyen bennünket. De hogyan vallhatná meg bárki is a bűneit, ha nem szembesült azokkal, azok súlyával, azok következményével. És hogyan szembesülhetne bűneivel bárki is, ha senki sem beszél az emberekben rejtőzködő bűnökről, életellenességről, és a képmutatásról, amellyel azokat takargatjuk? És hogyan szabadulhatna meg bárki az őt gyilkoló bűnöktől, életellenességtől, ha senki sem beszélne a jóról, az Élő Isten kegyelméről, miszerint Ő Jézus Krisztus által kifizette a kártérítést azokért a károkért, amiket bűneinkkel okoztunk, az adósságot, amelyet az élet ellenségeiként halmoztunk, és a váltságdíjat, hogy szabadok lehessünk. Ezért szükséges, hogy Isten gyermekei beszéljenek a rosszról és a jóról egyaránt. Az emberek szívében lévő bűnökről, életellenességről, és az Élő Isten kegyelméről. Mert noha igaz, hogy az ártatlan vére mindenkiért kiontatott, a váltságdíjat, amelyet Isten az Ő vére által adott, csak azok tudják elfogadni, akik Isten szemeivel megláthatták, milyen bűnöket halmoztak amelyekért az ő vérük kellett volna kifolyjon.

Ingyen kaptátok.

Ingyen adjátok!

https://kialtoszo.hu/ongyilkossagba-kergeti-a-fiatalokat-a-kormany/

https://kialtoszo.hu/hiedelmek-amelyek-a-mokuskerekben-tartanak/

https://kialtoszo.hu/mitol-satan-a-satan/

https://kialtoszo.hu/azert-nincs-igazi-oromod/