Kategóriák
Uncat

JÉZUS NEM MONDTA, HOGY NE ÜNNEPELJÜK A KARÁCSONYT

Akkor meg ‘Miért nem ünnepelem a Karácsonyt?
Amikor Jézus Krisztus élő valósággá vált számomra, egy egyszerű, érthető, világos „parancsot” adott: „Cselekedd az én beszédeimet, így örök életed van!”
Ő nem azt sorolta fel, hogy mit ne tegyek, hanem hogy mit cselekedjek. Azt sem mondta, hogy ne ünnepeljem a Karácsonyt! De sehol az Ő tanításaiban nem mond olyant, hogy bármit is ünnepeljünk, vagy hogy ünnepeljük az Ő születésnapját! Azt viszont mondja, hogy ne embereket, és emberi rendelkezéseket kövessünk, mert vak vezet világtalant, és mindketten a gödörbe esnek. A külsőleg megnyilvánuló, szem-szájnak kedvező szokások csak arra jók, hogy eltereljék a figyelmünket az élő szóról, és elnyomják a Szentlélek hangját, teret engedvén a testi élvezeteknek ( eszem-iszom, csillogó ajándékok, a test kényeztetése, műmosoly, képmutató szeretet).
Ha embereknek akarok megfelelni, ünnepelhetem a Karácsonyt, de akkor semmibe veszem a Megváltó Krisztusom szelíd, de határozott szavát.
„Mert sokan jönnek majd azon a napon, és mondják nekem: Uram, Uram, hát nem a te nevedben cselekedtünk-e hatalmas dolgokat, (nem a te nevedben ünnepeltük-e a karácsonyt, nem a te nevedben adományoztunk-e műszeretettel, meg képmutató módon kalácsot meg miegymást a szegényeknek karácsonykor?) És akkor azt mondom majd azoknak:Távozzatok tőlem ti gonosztevők, soha nem ismertelek titeket!”

Segíts Jézus Krisztus, hogy mindenkor felismerjem a lélek hangját, és kétségek és félelmek nélkül meg tudjam cselekedni a te beszédeidet! Sem többet, sem kevesebbet!’

Forrás:
https://www.youtube.com/post/UgkxbC2j2s2O4adgmLH1RKTpyu25Pe0qnnSH