Kategóriák
Uncat

Január 7

Bárcsak ne kellene semminek sem beteljesedni abból, amit az Úristen látásokban és álmokban előre megmutatott. Viszont, aki ezeket az álmokat és látásokat adta, azt is megmutatta, hogy olyan nagy a vakság, annyira vastag a sötétség az emberek szívében, annyira elhatalmasodott a bűn, az anyagiasság és a képmutatás, hogy ha nem történne meg a nagy nyomorúság, egyetlen lélek sem menekülne meg.
Bármit is hozzon a jövő, bizonyságot teszek arról, hogy ami jönni fog, azt nem az Úristen akarta, hanem mi rendeltük meg azáltal, hogy meggyűlöltük az Ő figyelmeztető, és életre hívó szavát, amit adott e népnek az Ő gyermeki által. Ezért még az elmúlt évek borzalmai után is úgy döntöttünk, hogy az Ő ellenségeire hallgatunk, akik embertársainkat a halálba küldték. Elfordítva füleinket Jézus Krisztus bűnbánatra és újjászületésre intő beszédétől, a vallási vezetőkre, és az általunk felmagasztalt hírességek szavaira figyeltünk, akik az elmúlt időszakban az Élő Isten hatalma és oltalma helyett a vírus hatalmát és az oltás fontosságát hirdették.
Ezért elkerülhetetlenné vált az ítélet e nemzedék felett, és csak remélni tudom, hogy a nagy szorongattatás hatására egyesek még őszinte bűnbánatra jutnak, és megmenekülnek.
Viszont fontos arról is bizonyságot tenni, hogy Jézus Krisztus szavai szerint sokan még a nagy nyomorúság után is a saját erejükben és a saját értelmükben fognak bízni, azáltal végérvényesen megtagadva Istent, és elvesznek.

„A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.”

Jelenések könyve 9:20

Ez az oka annak, hogy azok, akik korábban Isten jóságát és kegyelmét hirdették, mostantól az ítéletet hirdetik, hogy amikor az emberek látják a beszédüket beteljesülni, némelyek még esélyt kapjanak arra, hogy megbánják bűneiket, és Istenhez fohászkodjanak irgalomért.

„A három és fél nap elmúltával azután Istentől az élet lelke szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket. És hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két prófétához: Jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe. Abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tizedrésze összedőlt, a földrengés megölt hétezer embert, a többieket pedig rémület szállta meg, és dicsőítették a menny Istenét. A második jaj elmúlt: íme, a harmadik jaj eljön hamar.”
Jelenések könyve 11.11

Jelenések könyve 11.11