Kategóriák
Uncat

JAJ AZOKNAK, AKIK TANÍTÓNAK, MESTERNEK, GURUNAK NEVEZIK MAGUKAT!

Jaj azoknak a tanítóknak, guruknak, életmód tanácsadóknak, vallási vezetőknek, akik a bűnök által megkötözött embereknek emberi módszereket kínálnak a bűnökből származó problémák hárítására és kiküszöbölésére! Mert elzárják előlük az Isten által felkínált gyógyulás és valódi szabadulás lehetőségét. Ezáltal pedig a romlás és a kárhozat útjára terelik őket.
Azok a tanítók, ezoterikus guruk, és vallási vezetők, akik minden figyelmeztetés ellenére elterelik követőik figyelmét a problémák valódi okáról, a bűnről, mivelhogy az emberek lelkével üzérkednek, az életükkel és a lelkükkel fognak fizetni tetteikért. És ez érvényes azokra a keresztény vezetőkre is, akik a New Age ezotériára jellemző Jézabel (Kundalini) szellemiségét beengedték.
Jézabel: igézés, varázslás, csábítás, bűbáj, érzelgés, érzelmi manipulálás, amit sok esetben a hangos elektronikus zenével érnek el a különböző keresztény felekezetek.
Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, akinek szavait a mai spirituális és vallási vezetők megvetették: Az ítélet elkezdődött azokon, akik az igazságot csellel, érzelgéssel és varázslással próbálták feltartóztatni.
„Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.
De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
(Bálványáldozat: a hamis, emberi elképzelés szerint történő istentisztelet, amely a legtöbb vallási felekezetben a modern, amerikai keresztény sablon szerint zajlik, és aminek szerves része a hangos elektronikus zene, a hosszas imádkozás a mikrofonba, szent szellem küldözgetés stb)
Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.
És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.” Jelenések 2:19
Az Úristen megkönyörül azokon, akik alázatos szívvel olvassák e sorokat, és látást kérnek az ő szemeikre, hogy megtudják, mi okozta a betegséget, a bajt és a tragédiát az ő életükben, hogy megszabadulhassanak attól.
„…és mindaz, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét megtartatik.”