Kategóriák
Uncat

HONNAN TUDHATOD, HOGY MEG VAGY MENTVE?

Abból tudhatod, hogy meg vagy mentve, hogy már nem az önsajnálat miatt sírsz, hanem a bűneid miatt, mert megláthattad azokat, és azok következményét. Azután pedig örömödben sírsz, mert Jézus Krisztus ártatlanul kiontott véréért megbocsájtást nyertek a te bűneid, és már nem terheli lelkedet a vád. Szabad vagy, mert megkegyelmezett neked az Úr, és elengedte az összes adósságodat. Ezért már nem is kívánsz visszamenni a régi életedbe, hanem ragaszkodsz az újhoz, amit ajándékba kaptál.
Sok esetben hosszú az út addig, amíg az ember megérti, hogy az általa elkövetett bűnökért fizetni kell. És a bűn fizetsége a halál. Magyarul: az életellenesség következménye az élet elvesztése. Az önszeretet és a büszkeség elrejti az ember szeme elől azt a tényt, hogy aki nem fogadja el azt a váltságdíjat, amit az Úristen kínált Jézus Krisztus áldozata által, annak az életével és a lelkével kell fizetni az általa elkövetett bűnökért. Aki tehát nem fogadja el a szabadítást Istentől, elszakítja magát Tőle. És aki elszakítja magát Istentől, nem kaphat Tőle életet, és lopnia kell.
Így válik tolvajjá és gyilkossá az az ember, aki maga akarja helyrehozni a saját tévedéseit a maga módján, és nem Isten szavához fordul segítségért.
Kifizette-e már valaki a kártérítést az általad elkövetett károkért, vagy még mindig adósság terheli a lelked? Kifizette-e már valaki a váltságdíjat a lelkedért, hogy kijöhess bűneid börtönéből, vagy még mindig te akarsz fizetni abból, amit másoktól elveszel?

„… Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
És nincsen senkiben másban idvesség (megmenekülés, szabadulás): mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk…. És aki segítségül hívja az Ő nevét, megtartatik.”
https://is.gd/rM2Lgn