Kategóriák
Uncat

CSAK AKKOR LEHETSZ SZABAD…

Csak akkor lehetsz szabad
teljes mértékben, amikor megtudod, és megvallod, hogy azok a képek, amelyeket magad körül láttál, érted léteztek, belőled születtek.
Ha megtudod, és megvallod, hogy minden fájdalom, minden szenvedés, amit magad körül láttál, a te bűnöd szüleményei, a te uralkodási vágyad következményei.
Ha megtudod, és megvallod, hogy minden keserűség, és fájdalom, amit a szemeid láttak, azért volt, mert át akartad venni Isten szerepét, te akartad irányítani a dolgokat; ahelyett, hogy örültél volna az élet ajándékának, és önfeledten játszottál volna benne, mint gyermek,
aki semmit sem tud, és mégis mindent ismer,
aki semmit sem birtokol, és mégis megvan mindene, és aki semmi felett nem akar uralkodni, mégis mindenek felett van, mert ő Isten gyermeke.
Addig fog tartani az Armageddon és az apokalipszis, amíg meg nem szűnsz uralkodni,
amíg fel nem adod a teljes életedet az Úristen kezébe, ahogy az egyszülött, elsőszülött Jézus Krisztus is tette.
A test megtörettetése,
a bűnök meglátása,
a bűnök belátása,
a bűnök őszinte megvallása és megbocsátása a kulcs.
Ezt követi a Jézus Krisztus által ajándékba kapott szabadulás és Üdvösség, ha megérted, hogy ő ártatlanul szenvedett azok bűneiért, akik bűnösként a bűntelent vádolták, ítélték el, és öldökölték, mint ahogy Énmagam is tettem.
Aki nem látja meg, hogy az ártatlan gyermek, az uralkodni vágyó felnőtt (a fenevad) bűnei miatt szenved, és nem vágyik arra, hogy az Úr kezébe helyezzen minden uralmat, nem lehet szabad sem ebben az életben, sem az eljövendőben.
„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy õ az Istennel egyenlõ,

Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
… és nincsen senkiben másban idvesség (menekülés, szabadulás): mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk…. És aki segítségül hívja a Jézus Krisztus nevét, megtartatik.”