Kategóriák
Minden

HIHETETLEN

NEM az az igazságot szerető, és az igazságot ismerő emberek dolga, hogy a császár által megrendezett tüntetéseken és szavazásokon részt vegyenek, hanem az, hogy rávilágítsanak arra a szűk ösvényre, amely életre visz.

El tudnátok képzelni Jézust, amint arra bátorítja tanítványait, hogy vegyenek részt a császár által előírt szavazásokon, valaki mellett vagy valaki ellen tüntessenek, követelőzzenek?
Ő azt mondta Pilátusnak, hogy nem lenne semmi hatalma rajta, ha felülről nem adatott volna meg néki. Nem vitatkozott a császár helytartójával. Kérdéseit jóformán még válaszra sem méltatta, és egyértelműen kijelentette, hogy nem szolgálhat senki sem két úrnak.
Tehát Ő el sem ismerte a császár hatalmát. Nemhogy részt vegyen az általa megrendezett tüntetéseken, cirkuszokon és szavazásokon.

A mester a következőket mondta.
“Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára; máskülönben a mi azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz.
És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni.”
Ezzel szemben mit tesznek azon személyek, akik lobogójukon a “keresztény” címszóval, a császár hű alattvalóit, a vallási/ politikai vezetőket, és az ünnepelt sztárokat követik? Hangos szóval, felháborodással részt vesznek a császár által megrendezett tüntetéseken, cirkuszokon, szavazásokon, ezáltal megpróbálva új foltot tenni a régi ruhára, és új bort tölteni a régi tömlőbe.

Az ÚGYNEVEZETT egyház arra bátorítja a híveket, hogy menjenek el a császárhoz szavazni a homoszexuálisok jogai ellen, és a heteroszexuálisok császár által elismert jogaiért.
Természetesen csak a híveket lehet ilyen őrültségre biztatni, a hívőket nem. A hívők az Örökkévaló rendeleteit fürkészik, és aszerint igyekeznek élni. Ezzel szemben a hívek az emberek rendeléseit követték örök időktől fogva, mint ahogy napjainkban is teszik azon személyek, akik az egyházi és politikai vezetők, a kitüntetett és ünnepelt sztárok szavára cselekedve folyton tüntetnek, és szavaznak valami mellett vagy valami ellen. Ezek az emberek azok, akik figyelmen kívül hagyva a mester tanításait, foltozzák a régi ruhákat és új bort erőltetnek a régi tömlőkbe.
Hihetetlen, és egyben szívet megkeserítő az a tény, hogy annyira le lehetett butítani az embereket, ráadásul “Jézus nevében”, hogy képtelenek észrevenni, hogy amikor a császár által előírt tüntetéseken és szavazásokon részt vesznek, a császár rendszerét foltozzák, és próbálják megjavítani ahelyett, hogy azon szorgoskodnának, hogy megismerjék és megismertessék azt az “országot”, amelyről Krisztus urunk beszélt.
Hihetetlen, hogy a modern technika eszközeivel olyan vallásos tömeghipnózist és tömegpszichózist lehetett előidézni, amelyben emberek milliói úgy követik a tekintélyek rendeléseit és utasításait, hogy közben azt hiszik, hogy Krisztusnak engedelmeskednek.
Hihetetlen, hogy az idők jeleit figyelmen kívül hagyva a legtöbben még mindig nem akarják meglátni, hogy két ezer éve a császár hirdeti számukra az evangéliumot. Hihetetlen, hogy még mindig képtelenek vagyunk észrevenni, hogy a tömegek mindig úgy táncoltak, és ma is úgy táncolnak, ahogy a császár húzza.
Ha Jézus úgy akarta volna megváltani a világot, hogy elküld bennünket szavazni a homoszexuálisok ellen, valószínűleg nem azt mondta volna, hogy ismerjük meg és cselekedjük meg az ő tanításait. Hanem inkább arra bátorított volna, hogy valahányszor a császár tüntetést és szavazást hirdet meg a népnek, mindenki szaladjon, és fejezze ki az ő értékes véleményét a császár színe előtt.

Kötelességemnek tartom felhívni igazságszerető embertársaim figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy bármennyire is furán hangzik, a homoszexuálisok jogai elleni szavazással épp a homoszexuálisok jogai mellett foglalnak állást.
Ha valakit komolyabban érdekel, mikképp működik ez a “pszichológiai hadviselés”, nézze meg a “Tüntettetés az Új Világrendért” című videót a youtubeon.
Őszintén bízom benne, hogy legalább egy-két ember megérti e kiáltó szó üzenetét, és szabadulást nyer a császár által létrehozott tömeghipnózis bűvköréből.
Arról, hogy tudatlanságukban mikképp szorgalmazzák a vallásos keresztények a homoszexuálisok ügyét, egy soron következő hanganyagban fogok beszélni.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?