Kategóriák
Uncat

CSALÁDI TRAGÉDIA – 1. rész

Öngyilkossági kísérlet, tisztulás holdfény által

Bizony még a pletyka is egy nagyon fontos eszköz a Mindenható Isten kezében, mivelhogy segített abban, hogy napvilágra kerüljön az a szomorú történet, miszerint az én földi testvérem, egy fiatal gyergyói családanya megkísérelte eldobni az életét. Ezt követően pedig az ő ikertestvére anyaszült meztelenül járkált éjszaka a város utcáin. A történtek következményeképpen az egyiket a csíkszeredai pszichiátrián kezelik, a másikat pedig gyergyótölgyesi elmegyógyintézet zárt osztályán próbálják „meggyógyítani”.
Hogy történhetett ilyesmi a Bodó ikrekkel, akik néhány napja még úgy sétáltak együtt a város utcáin, mint akiknek teljesen felhőtlen az életük?
Ahhoz, hogy az érdeklődők megérthessék a történteket, segítségül hívom az Úr Jézus Krisztus beszédét, amit ma már a keresztények is szégyellnek, és majdhogynem teljesen figyelmen kívül hagynak.
„Mert nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jőne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék.” Mt 10:26
A legegyszerűbb nyilván az lenne, ha letudnánk az egész kérdést azzal a kijelentéssel, hogy bolond az egész család, hisz az ikrek testvérbátyja néhány hónapja bement a baptista gyülekezetbe, azt követően pedig a katolikus templomba, és az Úr Jézus nevében figyelmeztette a híveket a közelgő ítéletre.
Azok számára, akik beérik ezzel a magyarázattal, semmikképp nem ajánlom e cikk továbbolvasását. Nekik az fölösleges időpazarlás lenne.
Akiket pedig foglalkoztat, hogy milyen indítékok állnak e nem hétköznapi események mögött, ismételten elmondom, amit a karácsonyi éjféli misén az Úristen nevében kijelentettem:
Az ítélet elkezdődött. A tavalyi karácsony alkalmával Jézus Krisztus nem úgy jött, mint „kisjézus” akivel azt kezdünk, amit akarunk, hanem úgy, mint Úr Jézus, aki ígéretéhez híven eljön ítélni ‘élőket és holtakat’. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ember életében eljön az a pillanat, amikor el kell számolnia az életével, és a cselekedeteivel. Azzal, hogy mit kezdett a rendelkezésére álló életidővel és kegyelemmel.
Mint tapasztaljuk, ezekben az időkben az ítélet nem csupán egyéni szinten zajlik, hanem közösségi, nemzeti és globális szinten is. Akit érdekel, Máté evangéliumának 24. fejezetében elolvashatja, mit mond Jézus ezekről az időkről, és ha alázattal kéri, az Úristen megnyitja a szemeit, hogy megláthassa, hogy napjainkra nézve mennyire aktuálisak Jézus Krisztus végidőkre vonatkozó figyelmeztetései.
Na de mit jelent ránk nézve, hogy az ítélet elkezdődött? Hogyan kezdődik az ítélet? Amint a cikk elején is idéztem, Jézus Krisztus, akit szégyell a modern ember, azt mondja, hogy nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Tehát az ítélet a rejtett dolgok és a titkok feltárásával kezdődik úgy egyéni, mint közösségi, nemzeti és globális szinten.
Az apokalipszis szó jelentése: feltárás, kinyilatkoztatás, megjelentetés, felfedés. Ezért neveztetik a Biblia utolsó könyve Jelenések könyvének. Görögül apokálupsis. Angolul pedig Revelations a reveal (felfed) szóból.
Ezekben az időkben minden titkos bűn, gonoszság lelepleződik, kitudódik, és semmi sem marad elrejtve. Ezért van tele a sajtó a vezetők, és más közéleti személyek titkos bűneivel, amelyeket nem tudtak tovább rejtegetni az emberek elől. Ezért kerültek a felszínre a Böjte Csaba árvaházaiban történt, pedofíliával kapcsolatos botrányok. Ezért vált nyilvánvalóvá a magyar köztársasági elnök bűnrészessége a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményben. De ez az oka annak is, hogy kitudódik a férj, illetve a feleség hűtlensége, aminek következtében ideálisnak tűnő házasságok bomlanak fel, családok mennek tönkre, gyermekek sérülnek.
Na de mi a helyzet az én földi családom esetében? Mi okozta az apokalipszist, és mi kellett lelepleződjön a családtagokra nehezedő nyomás hatására?
A majdnem végzetes tragédiába torkolló eset alkalmával megmutatkozott, hogy milyen szellemiség ejtette rabul, és uralta a húgomat, több, mint tíz éven keresztül. (Arról, hogy minek következtében történhetett meg ez a kapcsolat, egy későbbi cikkben fogok írni.)
Ezen a ponton előre bocsájtom, hogy kívánok a legnagyobb alázattal és istenfélelemmel beszélni a történtekről, mert teljes meggyőződésem, hogy sokan vannak még úgy Gyergyószentmiklóson, mint az egész Székelyföldön és Kárpát-medencében, akik áldozatául estek annak a szellemiségnek, amely a húgomat rabul ejtette, és amely az ő ikertestvérét majdnem az öngyilkosságba kergette, és némelyek talán megszabadulnak. E kinyilatkoztatás célja nem az, hogy kárhoztassa az érintetteket, hanem az, hogy magukra ismerve, minél többen esélyt kapjanak arra, hogy megszabaduljanak a Székelyföldön is aranykorát élő okkultizmus börtönéből, amely az emberi jóság és a feltétel nélküli szeretet köntösébe bújva fertőzi azok elméjét és lelkét, akik a fájdalmak és az élet nehézségei elől a New-Age vallásokba és az ezotériába menekülnek. Mivelhogy én sem kerülhettem el sem az okkultizmussal való találkozást, sem az azzal való harcokat, számos hanganyagban beszélhettem arról, hogy milyen formában van az jelen Székelyföldön, és melyek annak a fontosabb ismérvei. A legelső cikk, amelyben felsorolom a Székelyföldön is jelenlévő népszerűbb irányzatokat, még a szabad gondolatos időben született, de megtalálható a www.kialtoszo.hu oldalon is.
Címe:
Okkult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és a Kárpát-medencében https://is.gd/UQvFt6

Újabb felvételek a témával kapcsolatosan:
Az ezotéria leukémiát okoz: https://is.gd/gfIior
Az ezotériából lehetetlen megszabadulni: https://is.gd/CXsIjA

Az ismertebb irányzatok, amelyekkel a húgom is érintkezett, és amelyekről nekem is tudomásom van, a jóga és a reiki. Ezen kívül más, számomra ismeretlen okkult praktikákat is gyakorolt, amelyek révén ‘megerősítette a kapcsolatát a szellemvilággal’. Mandalákat és más okkult szimbólumokat rajzolt, amelyekről köztudott, hogy a hindu istenségek különféle képi ábrázolásai. Az elkészítési folyamat pedig a szertartás részét képezi. Arra nem kaptam elhívást, hogy tüzetesen megvizsgáljam az összes irányzatot, – ami képtelenség lenne –, viszont Isten kegyelme által megláthattam, hogy a látszat ellenére ezek többnyire ugyanarról a tőről fakadnak, és az alapelképzelés mindenütt ugyanaz:
Az ember különböző emberi eszközökkel és emberi technikákkal elérheti a megvilágosodást, a földi hiábavalóságtól való szabadulást, az ‘isteni létet’. Magyarul ezek az iskolák és irányzatok az önmegváltást hirdetik, ami szöges ellentéte mindannak, amit Teremtőnk Jézus Krisztus szavai által kijelentett, miszerint a szabadulás nem emberi cselekedetek által van. Ugyanis Isten kegyelmi ajándéka az azok számára, akik őszintén megbánják bűneiket, és teljes bizalmukat az Ő szavába helyezik. (Ef 2:8-9, Apostolok 4:12)
Ami közös a legtöbb okkult iskolában és irányzatban, az az önszeretet, ami szintén szöges ellentéte Krisztus beszédének, amely elvileg a kereszténységünk alapját képezi. Merthogy ő nem magát szerette, hanem az embereket, a betegeket és a bűnösöket, az olyan nyomorultakat, mint én, akik roskadoztak bűneik és tévelygéseik terhe alatt.
Nem kellett saját magát szeretnie, hisz bőségesen elég volt neki az Atya szeretete. Az a gyermek, akit a szülei szeretnek, nem érzi szükségét annak, hogy saját magát szeresse. Sőt, ha sokat kap a szüleitől, még másoknak is jut belőle. Ez történt Jézussal is. Azért tudta ő a bűnösöket is szeretni, mert engedelmessége révén telve volt az Atya szeretetével, kegyelmével, amiből bőségesen jutott mások számára is.
Népszerű fogalmak, amelyekről tudhatod, hogy a Krisztussal szembemenő, azaz antikrisztusi tanokkal van dolgod.
ÖNISMERET ⟹ ÖNSZERETET ⟹ ÖNAZONOSSÁG ⟹ ÖNBIZALOM ⟹ ÖNKIELÉGÍTÉS ⟹ ÖNFEJLESZTÉS ⟹ ÖNÉRTÉKELÉS ⟹ ÖNIGAZULTSÁG ⟹ ÖNELÉGÜLTSÉG ⟹ ÖNIMÁDAT ⟹ ÖNMEGBOCSÁTÁS ⟹ ÖNZŐSÉG ⟹ ÖNMEGVALÓSÍTÁS ⟹ ÖNMEGVÁLTÁS ⟹ ÖNKIFEJEZÉS ⟹ … és ezek egyenes következménye pedig az öngyilkosság.
„Mert lesznek az emberek (ön-)magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” 2Tim 3:2
És ezen a ponton jön képbe az én földi családom története, ugyanis, mint a szóbeszédből tudjátok, az egyik húgom, aki nagyon sok időt töltött az ő ikertestvérével, öngyilkosságot kísérelt meg, ami Isten kegyelmének köszönhetően, nem járt sikerrel. Az ikertestvér pedig, akihez ő nagyon ragaszkodott, és akivel rengeteg időt töltött, több mint tíz éve rabja annak a szellemiségnek, amely arra készteti az embereket, hogy saját magukat akarják megszabadítani ahelyett, hogy az Ég és a Föld Teremtőjére bíznák az ő életüket és az ő szabadításukat. Mivel sok esetben akár több órán keresztül is hosszasan sétáltak, és beszélgettek, ő is átitatódott az önmegváltás tanaival, amelyek rá, mint családanyára, elhordozhatatlan terheket helyeztek, és amelyek súlyos zavarokat okoztak az ő földi identitásában. Mint tudjuk, mivel egy elbukott világban élünk, és mulandó a földi életünk, előbb-utóbb mindannyian elveszítjük a földi identitásunkat, ha másképp nem, a test halálával. Viszont nem mindegy, hogyan veszítjük azt el. Úgy-e, ahogy Teremtőnk akarja, hogy Ő ad helyette egy új és tökéletes identitást; vagy pedig úgy, ahogy a Krisztus önként vállalt keresztáldozatát semmibe vevő, önimádó és gyilkos szellemiség mutatja: elveszi a régi identitást, ami helyett a káoszt és a zűrzavart adja.
Az okkultizmus rabjává vált húgom, mielőtt teliholdas éjszakán meztelenül kiment volna az utcára, feltételezhetően a tükörhöz dörgölőzött, csókolta, és simogatta azt, aminek nyomai tisztán kivehetők a tükrön. Nagyon sok tükör van a lakásában, de állítólag sosem nézett tükörbe. Kedves barátom révén tudom, hogy bizonyos okkult irányzatokban és babonás néphiedelmekben, a tükörről úgy hiszik, hogy átjáró a szellemvilág és az emberek világa között. Ezért sok helyen le is takarják a tükröt éjszakára, hogy a szellemek ne tudjanak bemenni a házba. Azonban bizonyos ‘szintek felett’ már nincs szükség arra, hogy letakarják, merthogy az a szellemvilággal való kommunikáció eszköze.
Miután egy férfi megtalálta a kicsi húgomat mezítelenül a földön, és felvitte a kórházba, ő azt mondta, hogy az ő testvére víz által kellett megtisztuljon, ő pedig a hold fénye által. Mint tudjuk, a kisebbik húgom esetében a ‘víz általi tisztulás’ szinte halállal végződött.
Megvallom őszintén, hogy nagyon sokat vívódtunk az elmúlt időszakban, mert noha nem találkoztam rendszeresen egyikőjükkel sem, az Úristen nagyon sok figyelmeztető álmot adott róluk, amelyek egy részét megosztottam mindkettőjükkel, másik részét pedig a családos húgommal és az ő kedves férjével, és többnyire az egészről hangfelvételt készítettem, amelynek megértéseit közzétettem a kialtoszo.hu oldalon.
A 17-es csapdája:
https://is.gd/fBj9iz
Felnőttek gyermekkórusban:
https://is.gd/SYcPXm
A tízparancsolat jelentése:
https://is.gd/XiuVOz

Figyelmeztető álmokat a közelgő borzalmakról nem csak én kaptam, hanem édesanyánk, egy közös barátunk és a húgom is, akit szinte az öngyilkosságba kergettek az ikertestvér beszédei. De tudtommal a húgom férje is kapott álmokat, amelyeknek ő nem tulajdonított különösebb jelentőséget. Sőt, még a kisebbik lányuk is kapott egy olyan álmot, amely a tartalmát illetően megegyezett az egyik figyelmeztetéssel, amelyet én kaptam.
Sajnos a keményszívűségünk miatt nem vettük elég komolyan a figyelmeztetéseket. Ezért elkerülhetetlenné vált a tragédia, amely hála a Magasságos Istennek, nem lett végzetes kimenetelű.
Azonban arra figyelmeztet az Úristen, hogy az életével fog fizetni mindenki, aki emberi jósággal, emberi eszközökkel és emberi erővel próbálja megállítani azt a tüzet, ami a családunkban, és ebben a városban elindult. Sajnos többen vannak az én közvetlen környezetemben is, akik bár rengeteg kegyelmet és szeretetet kaptak Istentől, még mindig az önmegváltás, és az önszeretet tanaiban hisznek, és azt is hirdetik, ezáltal félrevezetve azokat, akik minden figyelmeztetés ellenére emberi módszerek után kutakodnak ahelyett, hogy Isten szavát keresnék, amiben bizonyítottan gyógyulás van, igazi szabadulás, békesség és élet.
Ezek közül sokan még mindig az úgynevezett ‘belső hanggal’ szédítik magukat és embertársaikat, azt tanítva, hogy figyeljenek az ő isteni hangjukra, ami a lelkükben van. Viszont ez hazugság. Egészen pontosan féligazság, avagy az igazság eltorzítása. Ugyanis Jézus egyértelműen kijelenti, hogy a mi belsőnk tisztátalanná vált. A bensőnkből (a szívünkből) származnak a különböző bűnök: a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hazugságok, káromlások. Ezért mondja, hogy szükséges az embernek újjászületni, avagy a bensőnek megtisztulni az Ő szavai által. Különben még mindig a világból bevett hazug gondolatokat, testi kívánságot hisszük belső hangnak, és ha azt követjük. Ekképp az Isten szavával és akaratával szembe megyünk, és elveszünk.
Csupán ebben az esetben bízható meg a belső hang, és semmiképp nem fog ellent mondani Jézus kijelentett szavainak, amelyek megírattak János, Máté, Márk és Lukács feljegyzéseiben, a Biblia újszövetségi részében.
„Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” Jn 14:23
Arról ismerhetitek meg azokat a személyeket, akiket még mindig az Antikrisztus szellemisége irányít, hogy Jézust ‘csak egy tanítónak’ mondják, vagy felemelkedett mesternek. Azt mondják róla, hogy ő a szeretet, ő az élet. Mindent mondanak, csak épp a lényeget nem, amit Péter mondott, miszerint Ő a Krisztus az Élő Isten fia (Mt 16:16), Ő a Megváltó, a Szabadító, aki ártatlanul a vérével fizetett a mi bűneinkért, hogy elkerülhessük a jogos büntetést, és hogy megbocsáttassanak a mi bűneink. Jézus barátja, János azt mondja, hogy senki sem mondhatja Jézust Megváltónak, Szabadítónak, csak Isten lelke által. (1Jn 4:2-3) Az Antikrisztusnak pedig nincs szüksége Megváltóra, mert ő vagy tagadja a bűn létezését, vagy saját magát akarja megváltani különböző emberi módszerekkel. Ezáltal elszakítja magát Istentől, és úgy éli az életét, hogy másoktól lopkodja az életidőt, és az életerőt. És teszi ezt sokszor a feltétel nélküli szeretet, a feltétel nélküli elfogadás, a barátság és a családiasság nevében; ölelgetve és puszilgatva azokat, akiket kizsákmányol. Ez történt a kisebbik húgom esetében is, aki szinte az életével fizetett, amiért a bánatára és nyomorúságára emberektől fogadta el a segítséget, és nem attól, aki többszörösen figyelmeztette a közelgő veszedelemre. Azt mondja Pál apostol, hogy a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Ezért nem csoda, hogy az ő szolgái is úgy jelennek meg az emberek életében, mint akik segíteni akarnak, az eredmény mégis a keserűség, a betegség és a halál. Egy másik fontos jellemzője az Antikrisztus szellemiségének, az, hogy folyton az áldozat szerepében tünteti fel magát, hogy sajnálatot és empátiát ébresszen azokban, akik jóhiszeműen segíteni akarnak neki. Viszont mivelhogy mindennél jobban ragaszkodik a saját akaratához, és esze ágába sincs Istenhez fordulni, hogy megszabaduljon a terheitől és a bűneitől, rárakja azokat arra a személyre, akinek látszólag segíteni akar.
Az elmúlt évek során sokszor éjt nappallá téve beszéltem azokról a dolgokról, amiket az Úristen Jézus és a próféták szavai által kijelentett. A sok kemény figyelmeztetés mellett, amelyet magyarok tízezrei hallhattak a világ minden részén, rengeteg dicsőséges történetet is megoszthattam arról, hogy Isten hogyan szabadította meg különböző betegségekből, megkötözöttségekből, függőségekből vagy épp az okkultizmus és az ezotéria rabságából azokat, akik hallgatva a Kiáltó Szót, meglátták és őszintén megbánták bűneiket, és segítségül hívták az Úr Jézus nevét. Tehát bőségesen kaptunk lehetőséget arra is, hogy megismerjük az Isten kegyelmét és féltő szeretetét, amit Ő nem kényszerít rá senkire. Viszont a kegyelmi idő lejárt. Ő mostantól nem fogja hagyni, hogy a tolvajok és a gyilkosok, akik érzelgéssel és hazug tanokkal megtévesztik embertársaikat, szabadon garázdálkodjanak.
Ezért álomban azt mutatta, hogy hatalmas tűz támadt, és akik emberi erővel, emberi ésszel és emberi jósággal akarták kioltani a tűzet, egy hatalmas robbanás következtében szörnyet haltak.
Az okkultizmus által megkötözött húgom folyton azt mondogatta, hogy tűz van, és ő már tíz éve oltja a tüzet, és szükség van még tűzoltókra. Azt is mondogatta, hogy ő a pokol tüzében van. Hiába mondtam neki, hogy nem te kell kioltsd a tüzet, nem te kell megszabadítsd a húgodat, mert Isten Jézus Krisztus által a szabadulást ajándékba adja mindenki számára, aki hajlandó letenni terheit az Ő kezébe. Nem hallgatott rám. Mindenképp ő akarta kioltani a tüzet. Aznap történt, hogy valamivel durván elégette az arcát pontosan úgy, ahogy Isten azt korábban megmutatta. Én örülök annak, hogy nem történt semmi végzetes egyikőjükkel sem. És őszintén remélem, hogy az, Aki elrendelte, hogy ezt a történetet megosszam sokak okulására, és szabadulására, előkészítette földi családom szabadulásának útját is. Mert bár tudom, hogy Jézus szavai szerint nem ők az én testvéreim, hanem azok, akik cselekszik Isten akaratát, fájdalmas látni, hogy ez az emberölő szellemiség hogyan szipolyozza földi családtagjaim és más embertársaim lelkét.
Bár a fent leírtak alapján úgy tűnik, hogy az okkultizmus rabjává vált húgom okozta a bajt, nekem azt adta a Magasságos Isten, hogy ne azonosítsam azzal a szellemiséggel, amely megkötözte őt, mert ha megteszem, akkor őt fogom gyűlölni, nem pedig azt a gyilkos szellemiséget, amely többek között őt is rabságban tartja. A történet egy másik nagyon fontos aspektusa az, hogy bár igaz, hogy ‘kívülről’ jött be ennek a családnak az életébe a gonosz, csak úgy mehetett be, hogy ajtót nyitottak neki, és bőségesen talált magának szabad helyet abban a házban. Az Egyiptomból való kijövetelkor, a pusztító minden házba bement. és megölte a gyermeket, kivéve azokat a hajlékokat, ahol a szemöldökfa meg volt kenve a bárány vérével. Az Újszövetség tükrében ma már ez is egy fontos allegória, amely Jézus Krisztus vérének a védelmére utal. A szemöldökfa a homlokunk, a gondolkodásunk. A bárány vére Jézus vére, a bűnösökért fizetett váltságdíj, valamint Jézus szava, amelyet figyelmen kívül hagyunk, szégyellünk. Tehát ahol a családfőnek a homloka (gondolkodása) nincs megkenve Jézus vérével, az Ő szavával, oda bármikor bemegy a pusztító akár a feleség ikertestvérén keresztül, akár másképp, pl. paráznaság, vagy egy érdekes ‘csajos’ tanfolyam által, amely kezdetben a test egészségét hirdeti, majd pedig ‘idegen istenségek’ szellemiségét ülteti el a feleség fejébe, vagy akár a gyerekek fejébe, amelyen keresztül beviszi a halált abba a házba. Így hát, akik nem kérnek látást szemeikre az Élő Istentől arra vonatkozóan, hogy mi által engedték be a pusztítót a házba, nem bánják meg bűneiket, és nem kenik meg a szemöldökfát a bárány vérével, ami Jézus beszéde, tudatosan a fájdalom, a betegség és a halál mellett döntenek.
Azt mondja Jézus, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja Isten országát. (Jn 3:3)
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” Rm 12:2

Azokat, akik magukra ismertek a fenti történet bármelyik részletében, és már megszabadulhattak a Krisztus vére, és az Ő életet adó szava által, arra kérem, mondjanak egy fohászt az én földi szeretteimért, mert ez a csata még nem ért véget, és őszintén kívánom, hogy ne tragikus, hanem inkább dicsőséges vége legyen.
Emlékezzetek az Úr szavaira, aki azt mondja Pál apostol által, hogy nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a FEJedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Nekem őszinte bizodalmam van abban, hogy Krisztus beszédének, a kétélű éles kardnak hatalma van minden sötét hatalmasság felett. A mi dolgunk csak annyi, hogy beszéljünk. Avagy az Ő beszédével éljünk, és vívjuk meg a hit nemes harcát, a megkötözöttek szabadulására és a megsebzett szívűek gyógyulására.

Ezt mondja Isten, az Ég és a Föld Teremtője. Átok alatt van az az ember, aki emberi erőben, és emberi értelemben bízik, és az Úrtól elfordul az Ő szíve. (Jer 17:5)
Ez az ítélet azok számára, akik visszaélve az Úristen kegyelmével, féltő szeretetével, még mindig az önmegváltás, az önmagunkban bízás tanait hirdetik, és akik emberi erővel, emberi módszerekkel, emberi jósággal akarják eloltani az igazság tüzét:
„A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.” (Mt 3:10)

Ez pedig az örömhír azok számára, akik e szomorú történet által magukra ismertek, meglátták, és belátták, hogy meg vannak tévesztve az ezotéria és a New Age spiritualitás által, és úgy érzik, hatalmas szükségük van Isten könyörületére, a váltságdíjra, amelyet Jézus Krisztus a tévelygőkért és a bűnösökért kifizetett a kereszten.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.” Jn 3:16
„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy õ az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Fil 2:5
… és nincsen senkiben másban idvesség (menekülés, szabadulás): mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk… Apostolok 4:12
És aki segítségül hívja a Jézus Krisztus nevét, megtartatik.” Apostolok 2:21

A történetnek sok ága-boga van, de az Úristen egyelőre ennyit helyezett a szívemre. Ha úgy kedves Neki, folytatása következik. (Remélhetőleg egy dicsőséges befejezés irányába.)

Ez az írás a tartalom megváltoztatása nélkül, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthető azzal a reménységgel, hogy valakinek a hasznára válik. Meggyőződésem, hogy nem az én családom az egyedüli család, és nem az én szülővárosom az egyedüli város Kárpát-medencében, ahol meggyökerezett, és folyamatosan pusztít az okkultizmus.

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

Második rész: https://is.gd/DbJ6rQ
Harmadik rész: https://is.gd/YWe98x
Negyedik rész: https://is.gd/rpqezt
Ötödik rész: https://is.gd/a6hK0B
Hatodik rész: https://is.gd/a4Bg2U
Hetedik rész: https://is.gd/WI76O8
Nyolcadik rész: https://is.gd/qWiVDP
Kilencedik rész. https://is.gd/G65asD
Tizedik rész: https://is.gd/edIVuj