Kategóriák
Uncat

FIGYELMEZTETÉS A TESTNEK

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS A TESTNEK ‼️⚠️ Az itt hallott beszédekben, még ha nem is voltak tökéletesek az én gyarlóságomnak köszönhetően, érezhettétek a Magasságos Isten erejét, figyelmeztető, életre hívó szavát. Ezen szavak által többen elhívást kaptatok az igazság ismeretére, a bűnök terhétől való szabadulásra, és az örök életre. Vigyázzatok, hogy ezt az ajándékot ne dobjátok el más, Istennek vagy Jézusnak tulajdonított, kijelentésekért, amelyek szembemennek az Ő életet adó beszédével, ami a négy evangéliumban megíratott. Sajnos emberek szaváért többen elkanyarodtak már az Ő tanításától, megkísértve másokat is, hogy ugyanazt cselekedjék. Kapaszkodjatok Jézus beszédébe, és a bizonyságtételbe, mert nincs más eszköz, ami megtarthatna titeket ezekben az időkben. „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.” Mt 24:35 „Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.” Jn 14.26 „Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim (bizonyságtevőim) …a földnek mind végső határáig.” Apostolok 1:7 „… aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának Ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” Mt 24:13 https://www.youtube.com/post/UgkxuGZEY4DfK01gILEDB-NisgOFW25xTq9n