Kategóriák
Uncat

BOCSÁNATKÉRÉS RÉKÁTÓL

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
BOCSÁNATKÉRÉS RÉKÁTÓL
/

Kicsit elszállt az idő a fejünk felett, amióta legutóbb beszéltünk, és talán előttünk sincs már olyan sok, mint amennyi eddig eltőtt. 

Most is csak azért írok, mert az Úristen elém hozott téged álomban. Az elmúlt időszakban több embert is elém hozott, akiket szerre meg is kerestem, mint most téged. Régi barátokat, ismerősöket, tanárokat. 

Tudom, hogy nem hétköznapi ez az üzenet. Ettől függetlenül bízom abban, hogy nyitott szívre talál a vonal túlsó végén. Az időt nem tekerhetem vissza, és meg nem változtathatom azt, ami annak idején történt, de azt megtehetem, hogy bocsánatot kérek tőled azért, hogy annyira vak voltam, hogy nem azt láttam benned, aki tevalójában vagy, csak a testet. Ezzel besoroltam magam azon férfiak közé, akiknek a tested kellett, és nem abban a gyermeki lélekben akartak gyönyörködni, akinek téged a Jóságos Isten elképzelt. 

Korábban más lányoktól is bocsánatot kértem, akiket az Úristen elém hozott, és most úgy volt kedves neki, hogy téged is keresselek meg ezzel a kéréssel. Normális körülmények között, úgy érzem, hogy a pároddal szemben is megtehetném ezt a lépést, akiben szintén mély sebet okozhattam az akkori önimádatommal. És ha lesz alkalom, meg is teszem. Gondolom, együtt vagytok. 

Másik nagyon fontos dolog, amiről szeretnék beszélni neked – és ha teheted, kérlek szólj erről neki is – az, amiket mutat nekem a Mindenható Isten arról, ami hamarosan történni fog itt Gyergyóban és nagyjából a világ minden részén. Ne ijedj meg, nincs semmilyen vallásom, sem szektám. Ezért be sem akarlak állítani sehova. 

Egyszerűen csak elmondom, azt a fontos figyelmeztetést, amit már sok emberrel megoszthattam eddig. 

Azt mutatja az Úristen, hogy a COVID és a két világháború együttvéve semmi ahhoz képest, ami most jönni fog. Az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. 

Azon személyek, akik nem fordulnak személyesen hozza látásért, bűneik bocsánatáért, nem fogják hallani az Ő hangját. Ezért embereket, földi vezetőket fognak követni, vagy pedig a saját értelmükben fognak bízni, és elvesznek. Főképp, akik beadatják az ezután következő oltásokat, végleg elszakítják magukat Isten lelkétől. A legveszélyesebb vírus, nyilván továbbra is az lesz, ami a médián keresztül befolyik az emberek értelmébe. Ha netán olvastad a Jelenések könyvét, tudod, hogy Jézus beszél a fenevad képéről, a fenevad szájáról. Az nem más, mint a média. Ő kétezer évvel ezelőtt nem mondhatta Jánosnak, hogy vigyázz, mert a sajtó, és a média, meg a hírportálok megtévesztenek, a halálba visznek, mert akkor nem volt olyan. Úgy fogalmazott, hogy a fenevad képe (képernyője) és a fenevad nagyokat mondó szája, ami elhiteti az embereket, és a halálba viszi őket. A fenevad bélyege a homlokon és a kézen gyakorlatilag nem más, mint az a szellemiség, amit az ember a médián keresztül felvesz a homlokára, avagy a gondolkodására, valamint a kezére, más szóval a cselekedeteire. Tehát meg is cselekszi, amit a média beleültet a gondolataiba. 

Nem akarom, túl hosszúra nyújtani ezt a levelet. A lényeget leírtam. Ha írsz néhány sort magatokról, megköszönöm, de én nem várok semmit. Egyébként tudomásom van róla, hogy inkább a keleti misztika és a jóga világa felé vonzódsz, de nem azért írok, hogy megpróbáljalak lebeszélni arról, mert nem tudnálak lebeszélni sem én, sem más. Én csak arról teszek bizonyságot, hogy Isten Él, Jézus valóban feltámadt. Az Ő lelke körül ölel minden percen. Eddigi életünkben is ő tartott meg mindannyiunkat még akkor is, amikor semmit sem tudtunk róla. Ha gyermeki alázattal hozzá fordulsz, megnyitja szemeidet, és látni fogsz mindent, amit látnod kell úgy, ahogy korábban sosem láttad. A látás az elején fájdalmas, mert nem csak a külsőt mutatja meg, hanem azt is ami belül van. De nem azzal a szándékkal, hogy vádoljon, hanem azért, hogy meglássuk azokat a bennünk lévő bűnöket, életellenességet, ami elválaszt minket az élettől, és lassan de biztosan eltorzítja, és tönkre teszi a lelkünket. Tehát ahhoz, hogy meg tudjon szabadítani, meg is kell mutassa, mi okozza a rabságunkat. Ha ez megtörténik, a szemeink kitisztulnak, és hallani fogjuk az Élő Isten hangját a lelkiismeretünkben. Ezért nem kell senkit sem kövessünk. Sem vallásokat, sem papokat, sem gurukat, senkit, mert senki sem tudna okosabbat, bölcsebbet mondani, mint az, Aki megteremtette az Eget, a Földet és rajta az életet. 

Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és (meg-)találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek! 

Az Úristentől kapott megértéseket folyamatosan megosztom a kialtoszo.hu oldalon, valamint az ahhoz tartozó youtube és facebook csatornán. Ha a Lélek arra indít, hallgass bele. Ehhez az üzenethez csatolom egy barátom történetét, ami érdekes lehet számodra is. 

Az Úr Jézus szeretete ölelgessen meg, és oltalmazzon titeket a közelgő veszedelemben! 

Attila

FIGYELMEZTETÉS PÉTERNEK – A fenevad bélyegének jelentése

December 31. után szinte lehetetlen lesz az életet választani. A növekvő nyomás hatására az emberek pánikba esnek, és mindenki a testét akarja majd megmenteni. A látható veszedelem miatt, amely fenyegetettséget jelent a test számára, mindenki a láthatókat akarja majd menteni. Ezért még kevésbé fogják hallani a Lélek hangját. 

Ezt mondja az Úristen. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt. Aki pedig elengedi az életét Jézus Krisztus szaváért, örökre megtarthatja azt. Mt 16:25

Ő tudta, milyen nagy a tétje a földi életnek, annak, hogy az emberek az Ő szava mellett döntsenek, ami megmentheti őket. Tudta, és elmondta, mi lesz velük, ha továbbra is saját magukban, emberi értelemben, és emberi erőben bíznak, földi vezetőket és ‘jó barátokat’ követnek. 

Szinte könyörgött nekik, hogy ha másért nem, legalább az ő cselekedeteiért, az általa tett csodákért higgyenek az ő szavának, hogy megmenekülhessenek. Akik hittek neki, meg is menekültek, és már testben láthatták a mennyet, mint István. Azokat, akik nem hittek, bedarálta a rendszer, az emberek által létrehozott vallási és politikai rendszerek. 

Éppen úgy, mint a COVID időszak alatt, amikor is a vallási és a politikai vezetők más elöljárókkal és hírességekkel karöltve egyetértettek abban, hogy a vakcina az egyedüli megoldás, és meggyőzték az embereket erről, akik közül a rossz döntés miatt rengetegen megbetegedtek és elvesztek. 

Eközben sokan azok közül, akik az Élő Isten szavának hittek, még csak megfázási tüneteket sem produkáltak, nem teszteltettek, nem oltattak. Ahelyett arról beszéltek, hogy Jézus szava által ma is meg lehet gyógyulni, és oltalmat lehet nyerni mindenféle betegséggel, és emberek által létrehozott vírusokkal, mérgekkel szemben. 

Egyesek, akik hallgatták a beszédüket, és örömmel fogadták, minden betegségből meggyógyultak. Mások pedig az oltás mellékhatásaiból kaptak gyógyulást annak bizonyságául, hogy amit hallhattak, élő igazság. 

Ugyanez a történet fog ismétlődni újból, de sokkal erőteljesebben. Sokan, akik nem válaszolnak erre a hívó szóra, nem fordulnak személyesen Istenhez látásért, és a bűneik bocsánatáért, és nem ismerik meg Jézus beszédét, nem fogják hallani Isten figyelmeztetését. Ezért amikor jön a veszedelem, kénytelenek lesznek földi vezetőket követni, földi szeretteiknek hinni, vagy a saját értelmükben bízni, és el fognak veszni. 

Számodra talán ez volt az utolsó figyelmeztetés, miszerint, aki Isten szava helyett emberek szavára fog hallgatni, el fog veszni. 

Ezt mondja Jézus: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” 

Ne emberekre, vallási, és politikai vezetőkre figyelj, ne ‘a jó barátok’ véleményére adj, és ne a saját értelmedre támaszkodj, mert elveszel. 

Válaszd inkább az életet ma, amíg még megteheted. Te e szavak által a Mindenható Isten kegyelméből egy újabb (talán egy utolsó) hívást és esélyt kaptál az életre. 

Ha megértetted, küld el ismerőseidnek ezt a figyelmeztetést, hogy mások is esélyt kapjanak a megmenekülésre és az életre. 

„Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!” Mt 10.8

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Ezt mondja az Úristen, az Ég és a Föld Teremtője: 

Azok a férfiak, akik a ‘maguk módján’ szeretik feleségüket és gyermekeiket, és a ‘maguk módján’ tisztelik Istent, nemsokára el lesznek szakítva a családjuktól, és a legtöbben sosem fogják viszontlátni szeretteiket. 

A torz nem tudja magáról, hogy torz, mert fokozatosan torzult el, és hozzászokott a torzuláshoz. 

Azért mondja az Úristen, hogy Őt kérjük, hogy mutassa meg, mi van a szívünkben, mert a szívünkkel együtt a szemünk látása is eltorzult, és képtelen megítélni saját magát. 

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” 

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Mostantól, kb. 3.5 éven keresztül, egyre növekedni fog a nyomás az emberiségen. (Jel 14:19) 

Az apokalipszis lovai hozzád is el fognak jönni: 

Fehér ló – betegség, egészségi problémák, fájdalom. Vörös ló – veszekedés, háborúság, lelki békétlenség, depresszió. Fekete ló – nélkülözés, szegénység, éhínség. Sárga ló – halál. 

Ha nem ismerted meg az igazságot, amit az Úristen kijelentett Jézus szavai által, nem fogod megérteni, mi történik körülötted. Ha nem születtél újjá, és nem hallod Teremtőd szavát, amikor jön a veszély, kénytelen leszel embereket, földi vezetőket követni, vagy a saját értelmedre támaszkodni. És elveszel. 

A vallási és a spirituális vezetők, a politikusok, a tudományos szaktekintélyek, és a celebek, mivel ők maguk sem ismerték meg az igazságot, a feneketlen szakadék felé fogják terelni a tömeget, mint ahogy tették a COVID időszak alatt is. Az emberkövetés mindenkit a halálba visz!! (Jer 17:5, Mt 15:14, Jel 18:4)

Az Úristen megtartó szavának ismerete és ereje nélkül senki sem fogja túlélni a veszedelmet, amely hirtelen, és váratlanul fog jönni erre a nemzedékre. (1Thess 5:3)

Az értetlenség helytelen döntések sorozatát fogja eredményezni, ami még több problémához, és fájdalomhoz vezet. A média hazugságai és a tudatlanság hiábavaló küzdelmet, és félelemet fog szülni benned, ami miatt eltorzul, és kárba vész a lelked. (Lk 21:26) 

A fenti sorok célja nem az, hogy rád olvassa a végzetet, hanem az, hogy arra ösztönözzön, hogy kérj látást a szemeidre Istentől, amíg megteheted, hogy megmenekülhess mind te, mind a te családod. 

Ezt mondja Jézus. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és (meg-)találtok. A látás és az igazság ingyen van. Ajándék a Mindenható Istentől, az Ég és a Föld Teremtőjétől azok számára, akik személyesen Hozzá fordulnak. Nincs szükség semmilyen vallásra, emberi közbenjárókra, csak újjászületésre és személyes kapcsolatra Isten lelkével. (Jn 3)

Viszont, aki nem kéri, és nem keresi az Ő szavát, nem fogja megkapni a tisztánlátást, és el fog veszni az emberi gondolatok labirintusában, amely felemészti az ő lelkét. 

Bizonyságot teszek az Ég és a Föld Teremtője előtt, hogy te a mai napon, e szavak által figyelmeztetve voltál, és döntöttél. Aki azt mondja, hogy nem döntött, az is döntött, hisz bár tudomást szerzett az igazságról, a megmenekülés egyetlen lehetőségéről, úgy határozott, hogy marad azon az úton, amin eddig is járt, ami a széles út, a tömegek útja, és amely a pusztulásba visz. 

Azt mondja az apostol, hogy az igazság, a keresztről való beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek, viszont a szelídek és az alázatos szívűek számára Isten megtartó ereje. 

Te mit gondolsz? Bolondság, amit a fentiekben olvastál, vagy az Úristen féltő figyelmeztetése? 

Ezt mondja az Ég és a Föld Teremtője: 

„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” Jer 33:3

A fenevad bélyegének jelentése: 

https://is.gd/n5sgH6

Ebben a hangos üzenetben bővebben ki van fejtve, mi is a fenevad bélyege, és hogyan veszik azt fel az emberek magukra anélkül, hogy tudnák mit cselekednek. 

FIGYELMEZTETÉS PÉTERNEK – A fenevad bélyegének jelentése

Minden újabb probléma egy emberi megoldásból születik. És minden emberi megoldás úgy jön létre, hogy a Teremtőnkbe vetett hitünket és bizalmukat lecseréljük az önhittségre és az önbizalomra. Az Ő szavát és tanácsát pedig emberek tanácsára, és a saját gondoltunkra. 

Minél nagyobb az önbizalmunk, annál önteltebbek és önelégültebbek leszünk, ami még több emberi megoldást eredményez az istentelenség problémájára. A legtöbb embernél ez a folyamat addig ismétlődik, amíg teljesen eltorzul, felemészti magát a lélek. És ez maga a kárhozat. 

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

http://kialtoszo.go.ro