Kategóriák
Uncat

AKI NEM ISMERTE FEL A SÁTÁNT, ISMERHETI-E ISTENT?

Aki nem ismerte fel a Sátánt, nem ismerheti meg Istent. Na de mit jelent felismerni a Sátánt? Aki nem látta meg, mi lakozik a saját szívében, az úgy él együtt az ördöggel, mint a férfi az ő hitvesével. Aki nem ismerte meg a saját lelkét, nem érezheti szükségét Isten jelenlétének. Aki pedig megtudta, miből áll az ember, esélyt kapott arra, hogy megismerje Istent úgy, ahogy Ő megmutatkozott a tökéletes Fiúban, és azáltal esélyt kap az örök életre.
„Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészsze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett? (2Kir 1,10.12) De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek: (Mát 5,44.45) Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. ” Lk 9:54
„Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet;
tégy próbára és ismerd meg utaimat,
lásd, vajon a gonoszok útján járok-e,
és vezess az örökkévalóság útján engem.”
Zsolt 139:23-24
https://is.gd/P00sY8

https://is.gd/Tj8eKf