Kategóriák
Uncat

A VALLÁSOK CSAPDÁJA

A vallások arról szólnak, hogy mit tehet az ember saját magáért és Istenért.

A Jézus által bemutatott örömhír pedig arról szól, hogy mit tett Isten az emberért.

„Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyedüli tökéletes fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16

…hogy aki meghallja, és örömmel fogadja az Ő üzenetét, annak ne kelljen elvesznie a bűnök következtében, hanem megbocsájtást és feloldozást nyerjen azok terhei alól, és megismervén az élet szavát, örökkön éljen.

Ez Jézus kérdése azokhoz az emberekhez, akik az őszinte bűnbánat és megtérés helyett a jó cselekedeteket és a vallásos cselekedeteket választják, hogy megigazuljanak Isten előtt:

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az õ lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az õ lelkéért?” Mt 16:26

Más szóval: hogyan és miből vásárolhatná meg az ember az ő lelkének szabadságát?

„Mert a bûn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Rm 6:23

Tehát a bűn, az életellenesség következménye a halál.

A lélek szabadulása pedig ajándék az Ég és a Föld Teremtőjétől, az alázatos szívűek számára, akik mindennél jobban vágynak arra, hogy Isten jelen legyen az ő életükben.

kialtoszo.hu/audio