Kategóriák
Uncat

A VÁLASZTÁSOK MARGÓJÁRA – 2024

Mit is jelent a szavazás kapcsán, politikai értelemben használt ‘választás’ szó? Voksolni, válogatni, valakit felemelni, bizonyos pozícióba helyezni. Miért? Hogy ő majd létrehozzon, teremtsen, alkosson, tovább építse ezt az elbukott világot, jobbá tegye, megújítsa stb. Mert ezeket az ígéreteket hallottuk a kampány alatt. De ezek az ígéretek csak üres szavak, mert ember erre igazából nem képes. A teremtést, alkotást Isten elvégezte 6 nap alatt. Az ember azóta csak rombol. Persze elhiszi, hogy nem. Elhiszi, hogy jobbá tudja tenni ezt a világot, hogy valamit le tud tenni az asztalra, valamit fel tud mutatni, hogy lehet valaki, hogy lehet nagy. Az igazság viszont az, hogy csak egyetlen ember volt/van, aki meg tudja javítani amit az ember elrontott, aki meg tudja javítani ezt az elbukott világot, és Ő nem más, mint Jézus Krisztus. Aki Istennél volt, de emberré lett, hozzánk hasonlóvá, hogy felfogjuk valahogy Isten országát, és most ismét Istennél van, hogy mi is oda mehessünk Általa. És akinek Ő kijelenti magát, aki megismerheti Őáltala Istent, az már nem voksol halandó emberre. Az már nem emel föl senkit, és nem is aláz meg egy másikat. Nem választ embereket, nem hatalmaz fel senkit, hogy rendelkezzen, törvénykezzen fölötte. Mert az ember milyen? Az ember hazug, érdekeket képvisel. Kép visel, vagyis képet visel. Mikor milyent, körülményektől függ. Mert hát képes arra az ember, hogy betartson bármit is, amit ígér? Mikor nincs hatalmában rendelkezni a saját életereje, a saját életideje fölött sem? Akkor hogyan mer ígérni, hogy ezt teszem, meg amazt? Ekkor és akkor? Hát nem Isten kegyelme tart meg minket a világban percről-percre, óráról-órára? Hát nem te szavaztál 4 évvel ezelőtt egy másik emberre, mert bíztál benne, mert ígért valamit, de akiben aztán mégis csalódtál? És most csakazértis újból választasz? Ember, meddig követsz embereket, politikusokat és vallási vezetőket, akik mind ugyanonnan kapnak állami fizetést, és akik mézes-mázas szavakkal elküldenek szavazni a vasárnapi istentisztelet után? Hát kiről-miről szólt a prédikáció? Mert ha az egy élő Istenről, és a Megváltó Jézus Krisztusról szólt volna, akkor ott helyben választott volna mindenki! Egyszer, s mindenkorra. De már eleve az elbukás napja a vasárnap. Mert a hetedik nap, Istennél a szombat volt, de igaz ismeret hiányában az ember tudatlanul, de mégis Isten számára teljesen átlátható módon, emberi akaratból vasárnap, újrateremt mindent. Úgy, ahogy neki jó. Mert ahogy Isten alkotott, az nem elég jó. Az elbukott embernek soha nem elég jó. Mert az ember csak jobban tudja! Tehát választ. Választ magának egy új, egy hamis, kreált, kitalált istent, akit vasárnaponként meglátogat az emberi kéz csinálta templomban, és választ négyévente újabb és újabb vezetőket. Még meddig nem ébredsz fel, (Ó)ember? Még meddig ragaszkodol elbukott állapotodhoz??

Forrás: https://www.youtube.com/@vakvoltam/community

Te melyik vonatra ültél fel vasárnap?

https://kialtoszo.hu/babelbol-eden/