Kategóriák
Uncat

A LEGALÁZATOSABB SZOLGA JUTALMA

A legalázatosabb szolga Isten maga, aki mindenkinek felszolgál.
Aki fogadja, azaz fogja, és adja, amit neki a Mindenható felszolgál, szintén szolgává válik a szó legnemesebb értelmében. Minél többet adunk abból, amit az Úristen nekünk adott, annál többet ad ő a számunkra.
Teremtőnk azért öltött testet Jézus Krisztus személyében, hogy megmutassa, mit jelent a szolgálat, és mi annak a gyümölcse.
Mivelhogy a Fiú mindent felszolgált, amit az Atyától kapott, a tulajdont testét sem kímélve, az Atya mindent neki adott. Így győzte le az ember ellenségét, a halált.
Ennek okáért, akik az ő nyomdokaiba lépnek, azokban az Ő szava, az Ő lelke lakik. Így ők is felszolgálnak mindent, amit az Atyától kaptak. Ezért az Atya is felszolgálja nekik a mindenséget, a mennyek országát, az örök életet.
„Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.” Mt 12:32
„A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.” Mt 13:16
https://rb.gy/9c83vc