Kategóriák
Uncat

A BŰN JELENTÉSE

Azt kellene megértsük valahogy, hogy a bűn jelentése életellenesség. Ezért értelemszerűen, ha az ember minden figyelmeztetés ellenére a bűn mellett dönt, az élet ellenségévé válik, aminek következtében gyilkolni fogja saját magát és embertársait. Azáltal, hogy a bűn a lelkében marad, felhatalmazást ad annak, hogy pusztítsa a lelkét, és azáltal a közvetlen és a közvetett környezetét. Végül pedig fizikailag is megtörténik a gyilkosság, vagy az öngyilkosság, és azt követi a pokol, ahol a léleknek végig kell szenvednie a test rothadását. Ugyanis a bűnöktől meg nem tisztult lélek képtelen távozni a testből. Mivel nem ismerte meg Teremtője szavát, és egész életében a testtel és a testiekkel azonosult, nem tud elszakadni attól. Ekképp a testtel együtt ő is rothadni, azaz égni fog. Mint ahogy semmi sem vész el, csak átalakul, úgy a lélek, avagy a létezés tudat sem semmisül meg, csak átalakul: Jézus szavai szerint angyalivá, vagy ördögivé válik. Mennyeivé, vagy pokolivá annak függvényében, hogy miként döntött, amíg még volt teste és azáltal lehetősége a döntésre.
Ez most sokak számára ostobaságnak tűnhet, mint ahogy nekem is annak tűnt, amikor a bűneim rabja voltam, és nem ismertem az Élő Isten szavát. Azonban a test halála után azok számára, akik figyelmen kívül hagyták az Úristen figyelmeztetéseit, a pokol valóságos lesz, mint ahogy a mennyek országa is egy valóságos állapot azok számára, akik hallgattak Isten életre hívó szavára, amelyet Jézus által adott az embereknek.
A jóléti társadalom polgárai azért vannak óriási veszélyben, mert noha bűnben élnek, a média, és a hazug vallások által ki van oltva a bűntudatuk. Tehát a bűn, az életellenesség továbbra is ott van a lélekben, ami belülről kifelé pusztít, de nem szereznek tudomást róla. Ezért a bennük lévő bűn teljesen zavartalanul végzi a dolgát, míg végül annyira eltorzul a lélek, hogy már nem tudja életben tartani a testet. És amikor a test meghal, el sem tudja hagyni azt, mert egész életében azzal azonosult, más szóval testi volt.
Isten szava szerint a pokol, annyira valóságos, mint a menny. Viszont mivelhogy már durván el vagyunk szakítva az igazságtól, Ő egyes személyeknek már itt a Földön megengedni, hogy betekintést nyerjenek a pokolba, hogy figyelmeztessék embertársaikat annak létezésére, hogy akik még menthetők, elkerülhessék a pokol kínjait.
E sorokkal én is féltőn figyelmeztetlek téged. Aki ismer, tudja, hogy én nem vallásba hívom az embereket, mert nekem sincs vallásom, hanem arra, hogy hívják segítségül az Úr Jézus nevét, ismerjék meg az Ő beszédét, és fohászkodjanak az Élő Istenhez, hogy nyissa meg szemeiket, hogy megláthassák, milyen bűnök vannak a szívükben, amelyek lassan de biztosan gyilkolják őket és az ő környezetüket, és amelyektől, ha meg nem szabadulnak, a kárhozatba taszítják őket. Higgyétek el, hogy a pokol nem egy olyan hely, amilyennek a filmekben és a poénokban prezentálják, ahol a régi cimborák találkoznak egymással és továbbra is azt csinálnak, amit akarnak. Jézus nem hiába nevezi a poklot a gyehenna tüzének, vagy kénkővel égő tüzes tónak.
Ha beírjátok a youtube keresőbe, a ‘hell testimony jesus’ szavakat, rengeteg olyan bizonyságot találtok, amely beszámol azokról a borzalmakról, amibe betekintést nyertek bizonyos személyek a klinikai halál állapotában. Meggyőződésem, hogy bár az is borzalmas volt, amit a húgom látott, amikor megkísérelte eldobni az életét, az még nem a pokol volt, hanem csupán egy pokol közeli hely, amibe én is betekintést nyertem, amikor a Magasságos Isten álomban megmutatta, milyen állapotba fog kerülni a húgom a bűnnek és annak a szellemiségnek köszönhetően, amelyet a testvérén és a férjén keresztül beengedett az életébe.
Ebben a videóban láthatod, hogy milyen a pokol egy, bűnök által megkötözött, lélek számára, amikor még testben van. Viszont, hogy mit jelent a pokol, miután a test elvétetik, azt az ember el sem tudja képzelni.
https://youtu.be/Yg2ukhc5a68
A törvények és a parancsolatok, mint tudjuk, senkit sem képesek megmenteni a kárhozattól. Mindazonáltal nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy az ember meglássa, milyen bűnök vannak az ő szívében, amelyek lassan de biztosan felemésztik az ő lelkét, az öngyilkosság és a gyilkosság felé taszítva őt.
Ez az írás segíthet a bűn felismerésében, viszont az azoktól való szabadulást, csak Jézus Krisztus adhatja meg neked, mert ahogy megmondatott, Ő nem csak a halált győzte le, hanem a bűn erejét is, mert neki minden hatalom megadatott az Égben, a Földön és a Föld alatt egyaránt, és mindenki, aki segítségül hívja az Ő nevét, megmenekül. https://kialtoszo.hu/miert-beteg-a-gyermeked/
Ha valaki a mellékelt írásból még mindig nem értené meg, mi a bűn, ami minden fájdalom, betegség és szenvedés okozója, jegyezze meg ezt: Amikor az ember Isten szava helyett saját magában, saját értelmében, vagy más emberek szavában bízik, szabad utat enged minden bűnnek, amelyek lassan, de biztosan átveszik az élete felett az irányítást, míg végül teljesen leuralják, és elpusztítják őt.
„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” Zsolt 139:23
Jézus Krisztus szavai szerint van bűn, és van ítélet, ami a bűn következménye, de az alázatos szívűek számára még elérhető az életet adó igazság.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” Jn 3:16-21
Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!


https://is.gd/a4Bg2U