Kategóriák
Uncat

!VIGYÁZAT! AZ ÉRZELGŐSSÉG ÖL

Sokan gonoszságból, vagy pedig tudatlanságból Jézus nevét az érzelgős ‘ördögi’ szeretet eszközévé teszik, olyanokat mondván,. hogy „Jézus nem mond le senkiről”, meg hogy Jézus mindenikért kifizette a váltságdíjat stb. És ezáltal becsapják saját magukat és embertársaikat. Ezért fontos az újjászületés, a személyes kapcsolat, és az Ő beszédének ismerete, ami nélkül az emberi szív könnyen elhajolhat az érzelgősség irányába: ⚠️‼️A váltságdíj nem mindenkiért van kifizetve, csak azokért, akik hallanak arról, és elfogadják azt. Különben semmi értelme nem lett volna annak, hogy Isten testet öltsön a Krisztus Jézus személyében, és beszéljen erről a lehetőségről. „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.” Mk 13:22 „És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?” 1Pt 4:18 Tehát 1-értelműen ki van jelentve többször is, hogy el lehet csúszni, de nagyon durván. „És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de a ki MINDVÉGIG MEGÁLL, az megtartatik.” Mt 10:22 „És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki MINDVÉGIG MEGMARAD, az megtartatik.” Mk 13:13 „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki MINDVÉGIG ÁLLHATATOS MARAD, az idvezül.” Mt 24:12 Tehát Ő arról beszél, hogy fontos kitartani, és állhatatos maradni. Na de miben? A „…legyen meg a Te akaratod!”- ban. Az Ő akaratának cselekvésében. Na de mi az Ő akarata? „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim …a földnek mind végső határáig.” Avagy a bizonyságtétel, a kenyér megtörése, amihez Isten adja a mennyei békességet. (Zsolt 9:2) „Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Mt 7:21 „Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” Mt 12:50 „A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.” Jel 3:5 Miért mondaná, hogy nem törli ki annak nevét az élet könyvéből, ha annak lehetősége teljesen ki lenne zárva? „…légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját.” Jel 2:10 „Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.” 1Kor 10:12 A kegyelmet azért kaptuk, hogy éljünk, nem pedig azért, hogy visszaéljünk azzal, saját elméleteket gyártva,és hirdetve.

https://is.gd/rM2Lgn