Kategóriák
Uncat

TUDOD, MIÉRT MÉSZ A TEMETŐBE?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
TUDOD, MIÉRT MÉSZ A TEMETŐBE?
/

Ha valaki azt mondaná, azért mész a temetőbe, mert az élet helyett a tömeget követed, megsértődnél, és dacból a halál útját választanád…

„Nem szeretném a Halloween gyökereit, eredetét, az anno alkalmazott áldozatokat itt részletezni, arról olvashattok a neten millió helyen.

Csupán kérdést tennék fel: Tudod-e, hogy a halált, a Sátánt ünnepled?

És ha nem akarsz horror filmet nézni, szellemekről szóló dokumentumfilmeket, történeteket nézni, olvasni, hallgatni, nem mész el szeánszokra, mert az olyan ijesztő, akkor miért gondolod, hogy csoportosan ez kevésbé lesz hatással az életedre (és családodéra)?

A gyerekeket sem viszitek temetésre, nehogy valami rossz hatás érje, megijedjen és ez mély nyomot hagyjon benne kár egész életére, akkor miért öltözteted halált/gonoszt idéző jelmezekbe és riogatod te magad is a sajátodéval?

Amire nyitott vagy, amit ünnepelsz, azt hívod be a saját, és a családod(!!) életébe!

Olyan, mint a vendégség. Majdnem. Megnyitod az otthonod ajtaját, betessékeled a vendégeket, akiket te magad hívtál. Csakhogy ezek a „vendégek” nem tűnnek el a party végével!! Nem tudod a saját módszereiddel elzavarni őket!

Jusson eszedbe, mikor nyomorúságot, betegséget, fájdalmat, stb. tapasztalsz az életedben és/vagy a családodéban. Igen, őket is érinti/érintheti! Bármilyen irányban. Gyermekek, szülők, testvérek, házastársak, stb.

És ha mindent megteszel a gyermeked testi/lelki/szellemi fejlődéséért, jóllétéért, akkor miért a halál és miért nem az Élő Isten ünneplésének példáját mutatod neki?

Te döntesz! Helyettük is. De a kicsik – ha tudnák mindezt –, talán nem ezt választanák.” (egy barátom bizonysága)

Amikor betegség és fájdalom gyötör, jusson eszedbe, hányszor ünnepelted a Halloweent és a halottak napját, ahelyett, hogy az életedért adtál volna hálát a Teremtődnek, és az Ő szavára fordítottad volna figyelmed. Szenvedésedben gondolj arra, hogy a betegség által eljött hozzád, amit korábban sokszor megünnepeltél, és aminek az életed idejéből áldoztál. 

„Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát, (az életet)!” Lk 9:59

„Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot…” Jn 3:11

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.” Rm 10:17

Senki sem szereti a fájdalmat és a szenvedést. Ennek ellenére mindenki a fájdalmat és a szenvedést választja, amikor hallja a Krisztus szavát, és úgy dönt, hogy neki nincs szüksége arra.

„Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.

A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt. Jn 1:9-11

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az õ cselekedeteik gonoszak valának. Jn 3:19

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Mostantól, kb. 3.5 éven keresztül, egyre növekedni fog a nyomás az emberiségen. (Jel 14:19) 

Az apokalipszis lovai hozzád is el fognak jönni: 

Fehér ló – betegség, egészségi problémák, fájdalom. Vörös ló – veszekedés, háborúság, lelki békétlenség, depresszió. Fekete ló – nélkülözés, szegénység, éhínség. Sárga ló – halál. 

Ha nem ismerted meg az igazságot, amit az Úristen kijelentett Jézus szavai által, nem fogod megérteni, mi történik körülötted. Ha nem születtél újjá, és nem hallod Teremtőd szavát, amikor jön a veszély, kénytelen leszel embereket, földi vezetőket követni, vagy a saját értelmedre támaszkodni. És elveszel. 

A vallási és a spirituális vezetők, a politikusok, a tudományos szaktekintélyek, és a celebek, mivel ők maguk sem ismerték meg az igazságot, a feneketlen szakadék felé fogják terelni a tömeget, mint ahogy tették a COVID időszak alatt is. Az emberkövetés mindenkit a halálba visz!! (Jer 17:5, Mt 15:14, Jel 18:4)

Az Úristen megtartó szavának ismerete és ereje nélkül senki sem fogja túlélni a veszedelmet, amely hirtelen, és váratlanul fog jönni erre a nemzedékre. (1Thess 5:3)

Az értetlenség helytelen döntések sorozatát fogja eredményezni, ami még több problémához, és fájdalomhoz vezet. A média hazugságai és a tudatlanság hiábavaló küzdelmet, és félelemet fog szülni benned, ami miatt eltorzul, és kárba vész a lelked. (Lk 21:26) 

A fenti sorok célja nem az, hogy rád olvassa a végzetet, hanem az, hogy arra ösztönözzön, hogy kérj látást a szemeidre Istentől, amíg megteheted, hogy megmenekülhess mind te, mind a te családod. 

Ezt mondja Jézus. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és (meg-)találtok. A látás és az igazság ingyen van. Ajándék a Mindenható Istentől, az Ég és a Föld Teremtőjétől azok számára, akik személyesen Hozzá fordulnak. Nincs szükség semmilyen vallásra, emberi közbenjárókra, csak újjászületésre és személyes kapcsolatra Isten lelkével. (Jn 3)

Viszont, aki nem kéri, és nem keresi az Ő szavát, nem fogja megkapni a tisztánlátást, és el fog veszni az emberi gondolatok labirintusában, amely felemészti az ő lelkét. 

Bizonyságot teszek az Ég és a Föld Teremtője előtt, hogy te a mai napon, e szavak által figyelmeztetve voltál, és döntöttél. Aki azt mondja, hogy nem döntött, az is döntött, hisz bár tudomást szerzett az igazságról, a megmenekülés egyetlen lehetőségéről, úgy határozott, hogy marad azon az úton, amin eddig is járt, ami a széles út, a tömegek útja, és amely a pusztulásba visz. 

Azt mondja az apostol, hogy az igazság, a keresztről való beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek, viszont a szelídek és az alázatos szívűek számára Isten megtartó ereje. 

Te mit gondolsz? Bolondság, amit a fentiekben olvastál, vagy az Úristen féltő figyelmeztetése? 

Ezt mondja az Ég és a Föld Teremtője: 

„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” Jer 33:3

A fenevad bélyegének jelentése: 

https://is.gd/n5sgH6

Ebben a hangos üzenetben bővebben ki van fejtve, mi is a fenevad bélyege, és hogyan veszik azt fel az emberek magukra anélkül, hogy tudnák mit cselekednek. 

Minden újabb probléma egy emberi megoldásból születik. És minden emberi megoldás úgy jön létre, hogy a Teremtőnkbe vetett hitünket és bizalmukat lecseréljük az önhittségre és az önbizalomra. Az Ő szavát és tanácsát pedig emberek tanácsára, és a saját gondoltunkra. 

Minél nagyobb az önbizalmunk, annál önteltebbek és önelégültebbek leszünk, ami még több emberi megoldást eredményez az istentelenség problémájára. A legtöbb embernél ez a folyamat addig ismétlődik, amíg teljesen eltorzul, felemészti magát a lélek. És ez maga a kárhozat. 

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

http://kialtoszo.go.ro