Kategóriák
Uncat

TELJES SZABADULÁS KÉT RÉSZBEN

E szavak hallatán bárki szabadulást nyerhet, aki még szabadítható:

ELSŐ RÉSZ: (MIT TENNÉL, HA RAJTAD MÚLNA, HOGY KI FOG-.E TÖRNI A HÁBORÚ?)
MÁSODIK RÉSZ: A HÁBORÚ GYERMEKE

Mit tennél, ha rajtad múlna, hogy ki fog-e robbanni a háború?
Mi van, ha a legnagyobb hazugságok egyike épp az, hogy másokon múlik a háború kirobbanása, és nem rajtad? Még mielőtt azt gondolnád, hogy hülyeség, amit olvasol, tedd fel magadnak a kérdést, hogy ebben a momentumban mennyien gondolhatják azt, hogy rajtuk múlik, és mennyien hiszik azt, hogy mások a felelősek a háborúért.
Ugye teljesen nyilvánvaló, hogy a többség azt hiszi, hogy más a felelős a háborúért, ezért másokat kell megfegyelmezni, még mielőtt megtörténne a tragédia?
Vajon a háború nem épp abból származik, hogy mindenki hárít, és mindenki másokat próbál fegyelmezni, megigazítani, és még véletlenül sem magát?
És hogy eszkalálódik a háború? Hát nem úgy, hogy akikre hárítanak, azok visszahárítanak? (Hát a baj úgy kezdődött, hogy komám visszaütött.)
Ha Isten, Jézus által kijelentett, szavában békesség van, azon kívül pedig háború, ki a felelős a háborúért? Az, aki ismeri, és éli az Ő szavát? Vagy az, aki túlságosan el van foglalva a külső dolgokkal, a mások fegyelmezésével, és nincs ideje arra, hogy megismerje, és élje az élet szavát?
Vajon én felelős vagyok-e a háború kirobbanásáért? Vajon te felelős vagy-e a háború kirobbanásáért?
Ki a felelős a háború kirobbanásáért?
És, aki felelős a háború és a gyilkosság kirobbanásáért, megérdemli-e azt, hogy meggyilkolják őt?
Tudtad-e, hogy az eddigi háborúkban még a háború közepén is voltak olyan személyek, akiknek a szemei nem kellett lássák a háború borzalmait, mert Isten, szavához híven, elrejtette előlük a háborút. És most is lesznek olyan személyek, idősek és fiatalok, akik szemei nem fogják meglátni a háborút. Miért? Mert a Krisztus Jézus békessége lakozik bennök. (Zsoltárok könyve, 91 rész)
Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Jel 13,10
És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. Jel 6,8
Az Igaz Bíró

A harczot elkerülni nem lehet, csak elhalasztani a saját károdra. Aki megvívja a belső háborút, a hit nemes harczát, annak kint nem kell háborúznia, nem kell gyilkolnia. Aki el-halasztja, elfojtja a belső háborút, amely által megtisztulhatna az ő lelke, kint fog háborúzni, gyilkossá válik. Jézus szava szerint, aki fegyverrel öl, fegyver által kell annak megöletni.