Kategóriák
Uncat

TELEVÍZIÓT A GYEREKEKNEK

„Évekkel ezelőtt vásároltam egy televíziót a gyerekeimnek. A következő nap, amikor hazamentem, nem jöttek oda hozzám, hogy köszöntsenek, mert épp tévéztek. Ezért odamentem a televízióhoz, kikapcsoltam, és ezt mondtam: gyerekek, én szeretlek titeket. Ezt a televíziót azért vettem, hogy örömöt okozzak nektek. De ha közétek, és az irántam érzett szeretetetek közé ékelődik, azzal felborul a szeretet egészséges sorrendje, mert az ajándékot jobban szeretitek, mint az ajándékozót.
Tehát, ha jobban szereted a gyerekeidet, mint Azt, Aki neked ajándékozta őket, jobban szereted az ajándékot, mint az ajándékozót. És felborul a szeretet egészséges sorrendje.”

Ray Comfort


Vajon a gyerekeken kívül hány olyan dolog van a mi életünkben, amit jobban szeretünk Annál, aki a gyerekeket, és az életet adta nekünk?
Ha Isten maga a szeretet, és mi bármire is nagyobb figyelmet fordítunk, mint rá, elszakítjuk magunkat a szeretet forrásától.
Ekképp Isten szere nem etethet, és emberek szeréből akarunk táplálkozni. Na de mi történik, ha ők is elfordultak Istentől, a szeretet örök forrásától? Ki kit fog etetni, és miből? Milyen szerből?
Mivel ma már szinte mindenki elfordult a szeretet forrásától, mindenki emberektől várja az etető szert. Ezért az emberek lassan de biztosan megeszik egymást, felfalják egymás lelkét.
Ha ezt megértetted, érted azt is, mi okozza az öregedést, a betegséget és a halált.
Jézus semmit és senkit nem helyezett saját maga és az Atya iránti szeretete közé. Ezért állandó kapcsolata volt a szeretet örök forrásával. És korlátlan hozzáférése volt az élet szeréhez. Ahogy Ő mondja, mindent neki adott az Atya. Ezért tudott gyógyítani, halottakat feltámasztani, és más csodákat tenni. Sokat adott az embereknek, és semmit sem kért cserében, mert neki bőségesen volt, miből adnia. Olyannyira telve volt az Atya szeretetével, hogy a halálnak sem volt hatalma fölötte.
Sőt mi több, közhírré tette, hogy, aki Tőle kéri, mindenkinek megadja, hogy úgy tudja szeretni az Atyát, mint ahogy Ő szerette. És aki ezt az ajándékot megkapja, attól sosem vétetik el az Atya szeretete.
„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.“ Jn 14:6
„Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mt 11:27
https://is.gd/rM2Lgn