Kategóriák
Minden

LÁTSZÓLAGOS SZÓLÁSSZABADSÁG

Azért van látszólag szólásszabadság, mert a többség azt szólja, amit hall a médiából. Így bár lehet szólni, nagyon kevesen fogják azt beszélni, ami nem felel meg annak, amit a világpropaganda által irányított közösségi média mond. A közvéleménykutatás sem szól másról, mint a közoktatás, ahol a tanítók leellenőrzik, hogy a diák hajlandó-e minden, elméjébe ültetett információt gondolkodás nélkül visszaismételni.

Ekképp tudott megtörténni, hogy a világot bár elárasztja az információözön, és mindenki azt mondd, amit akar, az életünk minősége egyre csak romlik, míg végül átlépjük a menthetetlenség küszöbét, ahol már képtelenek leszünk befogadni azt az információt, amely által megújulhatna bennünk az élet.

A tisztánlátás ajándék Istentől annak, aki alázattal és szelídséggel a szívében kéri azt Tőle. Ezt mondja Jézus:

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!
[fwdrap preset_id=”sotet” playlist_id=”KÖZELI” start_playlist_id=”preset” start_track_id=””]