Kategóriák
Minden

SZABADULÁS A TÖRVÉNY RABSÁGÁBÓL

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
SZABADULÁS A TÖRVÉNY RABSÁGÁBÓL
/

A törvény nagyobb átok a törvénykezőnek, mint annak, aki fölött törvénykeznek. A törvénykezés fogságából csak akkor szabadulhat ki az áldozat, ha őszintén tud imádkozni azokért, akik törvénykeznek fölötte, mert megértette, Jézus miért mondta, hogy „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Aki ellenségként kezeli a törvény emberét, még nem érti, miért van törvénykezés a Földön. Ekképp meg sem szabadulhat a törvénykezés béklyóitól. A legrosszabb esetben pedig a rabságot magával viszi a túlvilágra.