Kategóriák
Uncat

PENTHOUSE KERESZTÉNYSÉG

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
PENTHOUSE KERESZTÉNYSÉG
/

Jogosan vádolja-e az ateista a keresztényt, ha azt látja, hogy a keresztény is pontosan úgy él, ahogy ő, csak Isten és Jézus nevében? Jogosan gúnyolja-e az Istent gyűlölő Isten gyermekeit, akik noha hivatkoznak Istenre, ugyanazon értékrend szerint élik az életüket, mint a világi emberek, ugyanúgy meg vannak kötözve az egzisztenciális félelem által, és ugyanúgy a földiekért és az anyagiakért robotolnak, mint azok, akik nem ismerték meg Istent?

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

Isten gondviselése (Lk 12,22-31)

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

https://kialtoszo.hu/miert-tagadta-meg-szekelyfold-istent/

https://kialtoszo.hu/halalra-iteltek-utolso-szavai/

https://kialtoszo.hu/utopia-disztopia/

https://kialtoszo.hu/borton-a-jeghegy-csucsan/