Kategóriák
Uncat

NINCS LÉLEKVÁNDORLÁS – Egy tudathasadásos gyermek története

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
NINCS LÉLEKVÁNDORLÁS – Egy tudathasadásos gyermek története
/

‘Gyermeked született. Feláldoztad érte a fiatalságod, a teljes életed. Megtettél mindent annak érdekében, hogy semmiből ne szenvedjen hiányt, és biztonságban éljen. De amikor felnő, egy baleset következtében tudathasadást szenved, és többé nem ismer meg téged. Sőt, felveszi a kapcsolatot a te esküdt ellenségeddel, és úgy szereti őt, mintha ő nevelte volna fel, mintha neki köszönhetné az életét. Hetente minimum egyszer felkeresi őt, és neki mond hálát mindenért, neki köszön mindent, és róla áradozik az embertársainak. Holott a te ellenséged csak annyit tett érte, hogy kihasználva azt, hogy nem emlékszik az ő valódi identitására, elhitette vele, hogy neki köszönhet mindent. 

A te szíved pedig meghasad érte, mert tudod, hogy az ellenséged elrabolja a gyermeked lelkét, életét. Titkon, lopva te még mindig segíted a gyermeked, de ő továbbra is a te ellenségedet tiszteli, és neki mond köszönetet mindenért. Gyötör téged a keserűség, hogy egy napon meghozza a végleges döntést a te esküdt ellenséged mellett, és mivel szabad akarattal rendelkezik, neked engedned kell őt, hogy saját döntése szerint az ellenséged kezére bízza az egész életét, aki a bizalomért cserében halállal jutalmazza őt.’

A fenti történetben helyezd be magad a gyermek szerepébe, Istent a szülő szerepébe, és a vallást az esküdt ellenség szerepébe, és megérted, mit tesz a vallás a templomba járó emberekkel, és mit tesznek a templomba járó emberek a Mindenható Istennel az Ég és a Föld Teremtőjével, Jézus Krisztus Atyjával, a Mi Atyánkkal.

‘Mi még mit sem tudtunk Róla, Ő már akkor szeretett. Anyánk méhétől fogva ránk gondot viselt. A magunk útját jártuk, amikor szelíden hívott. A szívünkre beszélt, és megváltoztatott.’ 

Miért mondom, hogy a katolikus egyház, és általában a vallások Jézus Krisztus és az Atya esküdt ellenségei? Azért, mert becsapták, és kihasználták azokat az embereket, akiknek a Mindenható Isten hosszú éveken keresztül a gondjukat viselte. Azért, mert a gyermekeket, akiket a szeretetével ápolt, gyógyított és vigasztalt, bele vezették a vakcinázásba, a betegségbe, a gyógyszer függőségbe, és a hazug politikai rendszertől való függőségbe. Szó szerint a halálba küldték azokat, akiknek a Mennyei Atya életet adott, akiket felnevelt, akiket éveken keresztül oltalmazott, gyámolított.

Eközben az Élő Isten segített mindenkinek meglátni a valóságot:

Az oltári szentség, és a szentelt víz, amiről azt állították, hogy benne van Isten, eltűnt a templomból. A szentelt víz helyét átvette a fertőtlenítő szer (a méreg), amit a hívek a bőrükre kenhettek, hogy megvédjék magukat. Ezáltal nyilvánvalóvá vált, hogy ez az emberek által kitalált vírus hatalmasabb, mint az isten, akit a templomban hirdetnek. Fény derült arra, hogy a templomban lévő istennek kisebb a hatalma, mint a COVID-nak. Mi ez, ha nem istenkáromlás, Szentlélek káromlás? Eközben Jézus továbbra is gyógyította a vakokat, a süketeket, a megsebzett szívűeket, és felemelte az elesetteket. 

Mennyei Atyánk azt is megengedte, hogy a COVID idejére biztonsági okokból a kormány bezárassa a templomokat, hogy nyilvánvaló legyen, hogy annak az istennek, akiről a templomban beszéltek, jóval kisebb a hatalma, mint a kormánynak, és a rendszer embereinek. Hogy meggyalázzák Isten alkotását, a teremtés koronáját, maszkot tetetett az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett emberek arcára.

Ezt mind megengedte Jézus Krisztus Atyja, hogy kitudódjon, milyen istennek rendelték alá magukat és a híveiket a vallások. Eközben a gyermekek úton-útfélen hirdették az Élő Isten országát, az Ő cselekedeteit. És az emberek hallották az ő szavaikat, tudomást szereztek arról, hogy Isten él, és beszél mindenkihez, aki őszinte szívvel keresi Őt, és rá akarja bízni teljesen az életét.

Az elmúlt évek során mindenkinek volt alkalma arra, hogy megismerje mindkét istent. A katolikus egyház és a vallások istenét, aki a COVID és a vakcina hatalmát hirdette, valamint az Ég és a Föld Teremtőjét, aki a COVID ideje alatt is szólongatta, gyógyította és gyámolította a megsebzett szívűeket. 

Bizonyságot teszek arról, hogy az az isten, akit a templomban hirdetnek,

1. Esküdt ellensége Annak, Aki a gyermekáldás által kimentett téged abból a közegből, amelyben korábban éltél,

2. Esküdt ellensége Annak, Aki gondodat viselte neked és a gyermekednek hosszú éveken keresztül, amikor te még mit sem tudtál róla,

3. Esküdt ellensége Annak, Aki nekem az álmot adta rólatok, és azt mondta, hogy adjak helyett nektek ebben a lakásban,

4. Esküdt ellensége Annak, Aki meggyógyította azokat, akiket Ő elküldött oltatni,

5. Esküdt ellensége Annak, Aki téged és a szeretteidet az elkövetkezendő nyomorúságos időkben meg tud menteni.

Ha bármilyen kérdésed vagy kétséged merülne fel a fent leírtakkal kapcsolatosan, kérdezd Azt, Aki az életet lehelte a testedbe. Amennyiben őszinte a kérdésed, és keresésed, a saját szemeiddel fogod látni, ki az az isten, akit a templomban hirdetnek, és ki Az, Aki életet adott neked, és megtartott a mai napig. 

És igaz, amit mondott neked. Az álom egy nagyon fontos figyelmeztetés. Nincs lélekvándorlás. Mert Aki személyesen megismeri Őt, az nem kívánkozik vissza ahhoz az istenhez, akinek a kormány parancsol, és aki az oltással a betegségbe, és a halálba küldi az embereket. Ugyanígy, aki minden féltő figyelmeztetés ellenére meggyökerezik abban az istenben, akit az államhatalommal szövetkező katolikus egyház és a vallási szervezetek hirdetnek, egy idő után már nem fog tudni ahhoz az Istenhez fordulni, aki Jézus testét feltámasztotta a halálból, hogy Őáltala neki is élete legyen.

Neked tudomásod van ‘mindkét istenről’. Csak és kizárólag rajtad áll, hogy a fentiek tudatában ebben az órában ki mellett döntöttél.

Bár nehéz szívvel írom e sorokat, nincs bennem neheztelés, és Isten sem neheztel. Mindazonáltal bizonyságot teszek arról, hogy aki a fentiek tudatában is a vallást választja Krisztus élő szava helyett, az szándékosan visszautasítja Isten kegyelmét, eldobja magától Isten oltalmazó erejét. Teremtőnk ígéretéhez híven gondját viseli az összes gyermekének, akik az emberek szava helyett az Ő életre hívó szavát választják, és követik. Viszont, akik az emberek, a politikai és vallási vezetők szavát figyelnek, oda mennek, ahova az istentelen elöljárók vezetik őket.

EZT MONDJA A PRÓFÉTA, AZOKRÓL, AKIK EMBEREKET KÖVETNEK:

Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!

Jeremiás 17:5

JÉZUS PEDIG EZT MONDJA AZ EMBERKÖVETÉSRŐL:

Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é?

Lk 6:39

ELKEZDŐDÖTT. MÁIG ISTEN KERESTE AZ EMBEREKET. MÁTÓL PEDIG, AKIK NEM KERESIK AZ Ő SZAVÁT TELJES SZÍVÜKBŐL, TELJES LELKÜKBŐL, MINDEN EREJÜKBŐL ÉS TELJES ELMÉJÜKBŐL, ELVESZNEK. A RENDSZER MEGTÉVESZTI, BEKEBELEZI, MAJD ELPUSZTÍTJA ŐKET.