Kategóriák
Uncat

NEM AZÉRT BESZÉLÜNK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
NEM AZÉRT BESZÉLÜNK
/

Nem azért beszélünk, hogy gondolkodás nélkül mindent elhiggyetek nekünk; hogy aki eddig vakon hitt egy vallás doktrínáiban, mostantól nekünk higgyen!

Azért beszélünk, hogy aki bennünket hall, és tudomást szerez arról, hogy Jézus valóban feltámadt, él, és beszél, kívánja személyesen megismerni az ő élő szavát.

Mi, ha a legszentebb igazságot jelentenénk ki ajkainkkal, az sem segítene senkinek mindaddig, amíg nem történik meg a személyes találkozás, a személyes kapcsolat Isten Jézus által megmutatott lelkével.

Sokan megundorodtak attól a vallástól, ahol hosszú időn keresztül passzívan csak tátották a szájukat ahelyett, hogy vágyakoztak volna hallani személyesen a feltámadt szavát. Elfutottak onnét, hozzánk szaladtak, és itt is ugyanazt teszik. Örülnek az élő beszédnek, és tátják tovább a szájukat ahelyett, hogy kívánnák személyesen megismerni Isten erejét, az Ő élő valóságát.

Így amikor jönnek a próbák, elbuknak, és minket kezdenek vádolni, hogy nem volt igaz, amit mondtunk. És szaladnak tovább egy másik csatornához, ahol olyant mondanak, ami összhangban van mindazzal, amit ők az Istennel való személyes kapcsolat nélkül, a testi gondolkodás szerint hinni akarnak.

A legnagyobb hízelgőkből, és rajongókból lesznek általában a legnagyobb ellenségek, amikor az emberek rájönnek, hogy a mi szavunk senkit sem véd meg, a mi kijelentéseink senkit sem röpítenek fel a mennybe. …mert Isten nem a mi gyarló szavainkat adta az embereknek kapaszkodóul, hanem az Ő egyszülöttjének szavát, amelyet, aki nem ismer meg személyesen, annak nincs valós kapaszkodója.

Sajnos sokan csak arra használják a mi kijelentéseinket, hogy potyázzanak, igaz gondolatokkal táplálkozzanak, és elhitessék magukkal, hogy jó haveri viszonyban vannak Teremtőjükkel, csak attól, hogy minket hallgatnak. Az ilyenekből lesznek a legkiválóbb vádlók, a kereszt esküdt ellenségei, akik majd úgy kérik számon rajtunk és másokon is a saját nyomorúságukat, mintha mi egyszer is azt ígértük volna, hogy az igazságkeresőnek nincs más dolga, mint az egyik fülével minket hallgatni, miközben a másikkal a Mammon/Média szavait falatozza.

Istennek legyen hála, vannak olyanok is, akik nem bálványoznak bennünket, és a szavainkat nem zsákmányként kezelik, hanem őszinte hálát éreznek azért, hogy általunk, gyermekek, egyszerű bizonyságtevők által hallhattak Arról, akinek hatalmában van mindenkit a nevén szólítani, személyesen tanítani.

Annak idején mi is hallottunk emberi módon Isten országáról, és örömmel fogadtuk a hírt. Mivel teljességgel a test rabjai voltunk, szükségünk volt arra, hogy testi módon halljuk az igazság alapjait. Viszont meg kellet értenünk, hogy az igazi tanítás nem testi módon történik, hanem lelki módon. Mivelhogy Isten lélek, akik őt kívánják megismerni, szükséges, hogy személyesen, lélek által kapcsolódjanak Őhozzá, és Őtőle vegyék a kijelentéseket, megértéseket, bátorításokat, útmutatásokat, mert csupán annak a szónak lesz a nehéz időkben megtartó ereje, amit személyesen Krisztustól, a feltámadás lelke által kap az ember.

Annak okáért, hogy a további félreértéseket elkerüljük, még mielőtt tovább görgetnél lefelé, és más bizonyságokat is meghallgatnál tőlünk, fontos válaszolnod ezekre a kérdésekre.

1. Meghoztad-e már azt a döntést, hogy hátralévő életedet Krisztus kezébe helyezed?

2. Megismerted-e az ő tanítását?

3. Kívántad-e hogy megszabadítson hazugságaidtól, bűneidtől?

3. Kértél-e erőt és bátorságot ahhoz, hogy amit megértettél, megmutasd embertársaidnak, hogy megtörd a mindennapi kenyeret az éhezőkkel?

4. Felvállaltad-e nap mint nap Jézus nevét, és az Ő életet adó beszédét?

Ha mindezt nem tetted, és eszed ágában sincs megcselekedni, tisztelettel figyelmeztetlek, hogy az égadta világon semmi értelme nincs, hogy tovább hallgasd, amit mi mondunk. Maximum annyi, hogy ha valami rosszul sül el az életedben, mert azt cselekszed, amiről mi bizonyságot teszünk, majd lesz, akit vádolj a saját döntésed következményeiért.

Kívánom mindenkinek, aki őszinte hálával fogadja a mi bizonyságainkat, hogy személyesen Jézus Krisztustól legyen minden napra friss kenyere, amit örömmel, gyermeki lelkesedéssel megoszthat az igazságot éhezőkkel! Kívánom ezt elsősorban a ti megerősödésetekért, de ugyanakkor magunkért is, hogy ahogy ti örültök a mi bizonyságainknak, úgy örülhessünk mi is a ti bizonyságaitoknak Mennyei Atyánk rátok kiöntött kegyelmének!