Kategóriák
Minden

NEM AZÉRT BESZÉLÜNK

Nem azért beszélünk, hogy gondolkodás nélkül mindent elhiggyetek nekünk; hogy aki eddig vakon hitt egy vallás doktrínáiban, mostantól nekünk higgyen!
Azért beszélünk, hogy aki bennünket hall, és tudomást szerez arról, hogy Jézus valóban feltámadt, él, és beszél, kívánja személyesen megismerni az ő élő szavát.
Mi, ha a legszentebb igazságot jelentenénk ki ajkainkkal, az sem segítene senkinek mindaddig, amíg nem történik meg a személyes találkozás, a személyes kapcsolat Isten Jézus által megmutatott lelkével.
Sokan megundorodtak attól a vallástól, ahol hosszú időn keresztül passzívan csak tátották a szájukat ahelyett, hogy vágyakoztak volna hallani személyesen a feltámadt szavát. Elfutottak onnét, hozzánk szaladtak, és itt is ugyanazt teszik. Örülnek az élő beszédnek, és tátják tovább a szájukat ahelyett, hogy kívánnák személyesen megismerni Isten erejét, az Ő élő valóságát.
Így amikor jönnek a próbák, elbuknak, és minket kezdenek vádolni, hogy nem volt igaz, amit mondtunk. És szaladnak tovább egy másik csatornához, ahol olyant mondanak, ami összhangban van mindazzal, amit ők az Istennel való személyes kapcsolat nélkül, a testi gondolkodás szerint hinni akarnak.
A legnagyobb hízelgőkből, és rajongókból lesznek általában a legnagyobb ellenségek, amikor az emberek rájönnek, hogy a mi szavunk senkit sem véd meg, a mi kijelentéseink senkit sem röpítenek fel a mennybe. …mert Isten nem a mi gyarló szavainkat adta az embereknek kapaszkodóul, hanem az Ő egyszülöttjének szavát, amelyet, aki nem ismer meg személyesen, annak nincs valós kapaszkodója.
Sajnos sokan csak arra használják a mi kijelentéseinket, hogy potyázzanak, igaz gondolatokkal táplálkozzanak, és elhitessék magukkal, hogy jó haveri viszonyban vannak Teremtőjükkel, csak attól, hogy minket hallgatnak. Az ilyenekből lesznek a legkiválóbb vádlók, a kereszt esküdt ellenségei, akik majd úgy kérik számon rajtunk és másokon is a saját nyomorúságukat, mintha mi egyszer is azt ígértük volna, hogy az igazságkeresőnek nincs más dolga, mint az egyik fülével minket hallgatni, miközben a másikkal a Mammon/Média szavait falatozza.
Istennek legyen hála, vannak olyanok is, akik nem bálványoznak bennünket, és a szavainkat nem zsákmányként kezelik, hanem őszinte hálát éreznek azért, hogy általunk, gyermekek, egyszerű bizonyságtevők által hallhattak Arról, akinek hatalmában van mindenkit a nevén szólítani, személyesen tanítani.
Annak idején mi is hallottunk emberi módon Isten országáról, és örömmel fogadtuk a hírt. Mivel teljességgel a test rabjai voltunk, szükségünk volt arra, hogy testi módon halljuk az igazság alapjait. Viszont meg kellet értenünk, hogy az igazi tanítás nem testi módon történik, hanem lelki módon. Mivelhogy Isten lélek, akik őt kívánják megismerni, szükséges, hogy személyesen, lélek által kapcsolódjanak Őhozzá, és Őtőle vegyék a kijelentéseket, megértéseket, bátorításokat, útmutatásokat, mert csupán annak a szónak lesz a nehéz időkben megtartó ereje, amit személyesen Krisztustól, a feltámadás lelke által kap az ember.
Annak okáért, hogy a további félreértéseket elkerüljük, még mielőtt tovább görgetnél lefelé, és más bizonyságokat is meghallgatnál tőlünk, fontos válaszolnod ezekre a kérdésekre.
1. Meghoztad-e már azt a döntést, hogy hátralévő életedet Krisztus kezébe helyezed?
2. Megismerted-e az ő tanítását?
3. Kívántad-e hogy megszabadítson hazugságaidtól, bűneidtől?
3. Kértél-e erőt és bátorságot ahhoz, hogy amit megértettél, megmutasd embertársaidnak, hogy megtörd a mindennapi kenyeret az éhezőkkel?
4. Felvállaltad-e nap mint nap Jézus nevét, és az Ő életet adó beszédét?
Ha mindezt nem tetted, és eszed ágában sincs megcselekedni, tisztelettel figyelmeztetlek, hogy az égadta világon semmi értelme nincs, hogy tovább hallgasd, amit mi mondunk. Maximum annyi, hogy ha valami rosszul sül el az életedben, mert azt cselekszed, amiről mi bizonyságot teszünk, majd lesz, akit vádolj a saját döntésed következményeiért.
Kívánom mindenkinek, aki őszinte hálával fogadja a mi bizonyságainkat, hogy személyesen Jézus Krisztustól legyen minden napra friss kenyere, amit örömmel, gyermeki lelkesedéssel megoszthat az igazságot éhezőkkel! Kívánom ezt elsősorban a ti megerősödésetekért, de ugyanakkor magunkért is, hogy ahogy ti örültök a mi bizonyságainknak, úgy örülhessünk mi is a ti bizonyságaitoknak Mennyei Atyánk rátok kiöntött kegyelmének!

KÓBOR JÁNOS HALÁLÁNAK OKA

A FŐÁRAMÚ MÉDIA ALIG VÁRTA, HOGY BEJELENTHESSE: AZ OMEGA FRONTEMBERE ELHUNYT COVIDBAN. Úgy képzelem a médiát, és annak dolgozóit, akik...

EGYEDÜL AZ ORVOSI RENDELŐBEN – igaz történet

Mit gondolsz, minek köszönhető, hogy az orvosok ekkora hatalmat kaptak? Ki adta nekik ezt a hatalmat? Ki jogosítja fel őket...

MIÉRT NINCS OLTÁS ALÁÍRÁS NÉLKÜL?

Mit gondolsz, miért kell aláírni az oltási papírokat? Hogy ha a hatalom azt csinálhat, amit akar, miért teszi eléd a...

A KÍGYÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET LOGÓJÁBAN – MI A JELENTÉSE?

Honnét származik ez a szimbólum?Mi a jelentése annak?És miért került az egészségügy zászlajára? Aki megértette ezt az üzenetet, és teheti,...

A KÍGYÓ JELENTÉSE A BIBLIÁBAN, A PATIKÁK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET LOGÓJÁBAN – beszélgetés

Mit szimbolizál a kígyó a patikák épületén?Kit szimbolizál a kígyó a WHO logójában?Mit szimbolizál a kígyó a Bibliában? És mit...

A CIKK, AMELY A FACEBOOKNAK NEM TECCIK

Boldog az, aki átláthatja, hogyan működik a rendszer, és láthatja az igazságot. De még boldogabb az, akinek nem kell átlátnia...

AKI LÁTJA A VALÓSÁGOT, ÉRTI AZ IGAZSÁGOT, ÉS HALLGAT, BŰNRÉSZESSÉGET VÁLLAL A GYILKOSOKKAL

Ezt mondja az ég és a föld Teremtője az ő gyermekének: Ha te látod a valóságot, ismered az igazságot, de...

EGÉSZ ÉLETÉBEN NÉMA VOLT, DE MEGGYÓGYULT, ÉS AZT KÉRIK TŐLE, HOGY HALLGASSON

Te tudnál-e hallgatni, ha egész életedben néma lettél volna, és valaki meggyógyította volna a nyelvedet és az ajkaidat? Tudnál-e hallgatni,...

TÁLTOSOK, SÁMÁNOK, THETA HEALING, BIOLOGIKA stb.

Van két ember. Mindkettő gyilkosságot követett el. Az egyiket elítélte a törvény, a másikat pedig számon sem kérte. A törvény...

AZOKAT ÖLI MEG A COVID, AKIK HISZNEK A MÉDIÁNAK

A média épp az ellenkezőjét mondja annak, ami a valóságban történik. Ezáltal megfélemlíti, majd a megtévesztés hatalma alá keríti azokat...

AZ IGAZI SIKER TITKA

A motivációs előadók becsapják a követőiket. Ráadásul kemény összegekért teszik ezt. Ezért van az, hogy a rajongóik közül jóformán senki...

MIÉRT MARADSZ A RENDSZERBEN?

Az elmúlt időszakban egyetlen olyan emberrel sem találkoztam, akiknek tetszene az, ami a rendszeren belül történik. Viszont nagyon sok olyan...

TÍZ NAP KARANTÉN (másképp)

Vajon felülírhatja-e a rendszer Isten rendelését, amelyet ad az Ő gyermekeinek? Van-e félnivalója annak, aki a média szava, a fenevad...

A MÁTRIX LELEPLEZÉSE – A film, amely milliókat altatott be az ébredés nevében.

Sokan hittük azt, hogy ez egy véletlenül elszabadult alkotás, amelynek az egyedüli célja az, hogy felébressze az embereket, és kiszabadítsa...

FÉLTEK-E AZOK AZ EMBEREK, AKIKET MEGÖLTEK AZ IGAZSÁGÉRT?

Vannak filmek az úgynevezett keresztényüldözésről, amelyek sokkal inkább a félelmet terjesztik, mintsem az igazságot. Rettegő embereket látunk, akik bár Isten...

ÖSSZKOMFORTOS ÍGÉRETKARANTÉN

Haragszunk a rendszerre mert önkényesen karanténba zár bennünket, de nem tűnik fel, hogy már korábban is karanténban voltunk, mindenki a...

MEGKORONÁZTUK A HALÁLT, MAJD RÁBÍZTUK MAGUNKAT AZ Ő IRÁNYÍTÁSÁRA

Vannak, akik nevetnek, amikor sírni kéne, de Jézus azt mondja, hogy azok a boldogok, akik sírnak, mert ők Istentől igaz...

EMBEREK, AKIK MÉG ISMERIK A HÁLA FOGALMÁT

Ha megbotlok, és nem esek el, azt es megköszönöm az Úrnak... https://youtu.be/Uaras-Y1hcc Forrás: Erdővidék 100 arca

MIT GONDOLNAK RÓLAD A ROKONOK?

Ha nem tudod, hányadán állsz az igazsággal és Isten országával, nem kell mást tenned, mint egy idegen embert megkérni, hogy...

A HOSSZÚ, BOLDOG ÉLET TITKA (hiteles forrásból)

https://www.youtube.com/watch?v=P_dBByTxeWw Ez nem szorul magyarázatra. Akinek füle van, hallja. Forrás: Erdővidék 100 arca

AGYKONTROLL ÉS AZ ELME HATALMA

Személyes tapasztalatok az agykontrollal és a meditációval „Azáltal, hogy faltam ezeket a meditációkat, még a mások problémáit is magamra vettem.”Isten...

MIÉRT NEM LÁTJÁK AZ EMBEREK A VALÓSÁGOT? – audio

Azért nem láthatják meg a legtöbben a valóságot, mert a lélek helyett is a testet táplálják, és a test képtelen...

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Milyen lenne az életünk a hétköznapi hőseink és a bajnokaink nélkül? „… és legyenek gyámoltalanok, akár a gyermekek,mivel a gyengeség...
...amikor kapsz valami jót, örülsz annak, és szeretnéd, hogy más is örüljön.