Kategóriák
Uncat

MIÉRT MUSZÁJ? – beszélgetés

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIÉRT MUSZÁJ? - beszélgetés
/

Minden egyes embernek két opciója van. A muszáj, és a lehet. Aki nem választja azt, ami lehet, automatikusan azt választja, ami muszáj. Viszont tudjuk jól, hogy azt, ami muszáj, senki sem szereti, csak azt, ami lehet. Ennek ellenére az emberek többsége, aki nem azt választja, amit lehet, és amit szeret, azt választja, amit muszáj, és amit nem szeret. És fellázad. Ha fellázad az egyik muszáj ellen, jön helyette egy rosszabb muszáj. Ha az ellen is fellázad, jön helyette egy fájdalmas muszáj. Ha az ellen is fellázad, egy még fájdalmasabb muszáj következik. És ha az egyik muszáj sem juttatja őt belátásra, hogy rossz döntést hozott, és a muszáj helyett azt kéne választani, amit lehet, bekövetkezik a végső muszáj, amitől mindenki retteg.

Kitaláltad! A muszáj nem más, mint a törvény. A házasság törvénye, a munkahely törvénye, a börtön törvénye, a betegség törvénye, a bűn és az önhittség törvénye, végül pedig a halál és a pokol törvénye.

Az igazság nem muszáj. Az igazság ajándék Istentől. Szabadon választható, de nem kötelező. Csak az kaphatja meg, aki már jól lakott a sok muszájjal, és kéri az igazság ismeretének ajándékát, hogy azzal együtt megkaphassa a muszáj alóli szabadulás lehetőségét és örömét.

Az igazsággal való találkozás választás kérdése. Először az igazság választ minket, amikor valahol halljuk Jézus örömhírét. Viszont amikor betekintést nyerünk annak szépsége, mi is választhatjuk az igazságot. Így köttetik meg az Új Szövetség Isten és ember között. Az a szövetség, amely örök, és amelytől semmi sem választhatja el azokat, akik megkötötték azt Teremtőjükkel.

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” Róm 8:38

KANNIBALIZMUS MAGYARORSZÁGON

HAMU FERTŐZÉS ELLEN

ÉLŐ VÍZ, VAGY ÁLLÓ VÍZ?

BETEG DOKTOR

FENEVAD KÉPE: A MÉDIA