Kategóriák
Uncat

MI A KÜLÖNBSÉG A SZABAD ÉS A RAB KÖZÖTT?

– Mi a különbség a szabad és a rab között?
– A rab csak az utolsó pillanatban tudja meg, hogy nem volt soha semmije. És mivel egész életében a mulandó semmihez ragaszkodott, a test halálával a lelke mindent elveszít. A hiányérzet pedig gyötri, emészti és égeti őt. Ez maga a pokol.
A szabad pedig azzal a tudattal éli életét, hogy nincs semmije. És mivel önként lemondott mindenről, örökkévaló, lelki kincsekkel halmozza el őt a Mindenható. Ezért neki megvan mindene. Mindörökre.
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! Jn 14: 27
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Jn 15:4
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.”
https://is.gd/P00sY8