Kategóriák
Uncat

MÉG 125 NAP

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MÉG 125 NAP
/

November 6-án beteljesedett.

Iringó 2022 október 3-án éjjel, október 4-re virradóan kapta ezt az álmot. 2022 október 4 hajnalától 2023 február 6 hajnaláig pontosan 125 nap van. Ezen a dátumon több, mint 4300 ember vesztette életét a törökországi földrengésben.

És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.

A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.

És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.”

Az apostolok cselekedetei 2:27
Iringó YouTube csatornája:

https://www.youtube.com/@gyermekkentIstenutjan/videos