Kategóriák
Uncat

KIKET TUD ELNYOMNI A RENDSZER?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
KIKET TUD ELNYOMNI A RENDSZER?
/

Az elbukott, az élet rendjét megtagadó ember három lehetőség közül választhat.

1. A világhatalom által diktált törvények és szabályok betartása. Ezek a törvények, mint látjuk egyre kisebb szabadságot, és mozgásteret hagynak az emberek számára.

2. A rendszer elleni lázadás. Ez a lehetőség feljogosítja a hatalmat arra, hogy elítélje, és megölje a lázadókat.

3. A kegyelem. Ez a lehetőség őszinte igazságszeretet, Istennel szembeni alázat és szelídség nélkül nem választható.

Mivel a legtöbben teljesen a testi léttel azonosultak, képtelenek a kegyelmet választani. Ekképp csak az első két lehetőség közül választhatnak.

1. Akik a világi törvények szerinti életet választják, kötelesek alárendelni magukat a hatalomnak, amely tetszése szerint használja őket a rendszer építésére és fenntartására. Miután a rendszer szolgálata következtében teljesen elhasználódik és megtörik a test, megtörténhet, hogy a lélek egérutat nyer a test szorításából, és belátásra jut. Istenhez kiált szabadításért, és megváltást nyer. Ez csak azokkal történhet meg, akik tisztelik a törvényt, és nem akarják a maguk javára és embertársaik kárára kijátszani azt. Akik hazugsággal és fondorlattal ki akarják játszani a törvényt, az ideig-óráig tartó testi jólétért a lelkükkel fognak fizetni.

2. Azok, akik a rendszer elleni lázadást választják, hamarabb beleesnek a földi hatalom csapdájába, és ítélet alá kerülnek. Akik támadják a rendszert, feljogosítják a hatalmat, hogy erőszakot alkalmazzon velük szemben, és megölje őket. Azok a lelkek, akik a rendszer elleni harcban az életüket veszítik, elkárhoznak. Akiket pedig szabadságvesztésre ítélnek, a test szenvedése által esélyt kapnak a belátására, és arra, hogy Istenhez forduljanak, mint a lator a kereszten. Akik még a fogságban is lázadni fognak, saját magukat ítélik kárhozatra.

„Aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert megismerik azt, és az igazság szabaddá teszi őket!”

Jézus

https://kialtoszo.hu/a-rendszer-szeret-teged/

https://kialtoszo.hu/orvosi-diagnozis-vagy-fekete-magia/

https://kialtoszo.hu/nem-templomi-beszed/

https://kialtoszo.hu/el-akarnak-hallgattatni/