Kategóriák
Uncat

ISKOLAI BÁNTALMAZÁS ÉS BULLYING

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ISKOLAI BÁNTALMAZÁS ÉS BULLYING
/

Honnét származik ez a jelenség, mi a célja annak, és mit tehetünk ellene?

Azért nincs igazi örömöd, mert igazi bánatod sincsen. Még a bánat is lehet igazi? Igen. Mivelhogy lehet hamis, lehet igazi is. A hamis bánat például az önsajnálat, ami sok embert az öngyilkosságba visz. Az igazi bánat pedig az, amikor Isten megdorgál, figyelmeztet, megigazít. Mert meg van írva, hogy akit Isten szeret, azt meg is dorgálja, de meg is vigasztalja, Meg is sebezi, de be is kötözi. Akiket Isten nem dorgál meg, azok nem az ő gyermekei. (Zsid 12) Tehát, amikor az ember szembesül az ő bűneivel, tévelygéseivel, bánatos ő, amíg tart a szembesülés. Viszont ha megtörténik az őszinte megbánás, és a megbocsájtás, olyan örömöt ad neki Isten, amit semmilyen földi, emberi eszközzel nem szerezhet meg és nem pótolhat az ember. 

Azért is nincs az embereknek igazi örömük, mert a modern világban nem csak a hamis bánatra, az önsajnálatra van rengeteg lehetőség, hanem a hamis örömökre is. A modern spiritualitás, az ezotéria, és a modern zene az önsajnálatra, és azáltal az élet és Isten elleni lázadásra ösztönöz. Azáltal pedig önpusztításra és más emberek bántására sarkall. Viszont a modern spirituális irányzatok és a modern zene nem csupán a problémák és az önsajnálat gerjesztésében vállalnak jelentős szerepet, hanem a hamis megoldást, a hamis vigasztalást és örömöt is felkínálják követőiknek, ami lelki összeomláshoz, önpusztításhoz és mások bántalmazásához vezet. 

Mivel a legtöbben be vannak telve a hamis bánatra szerzett hamis örömökkel, nem marad hely az igazi bánatra, ami a bennük lévő bűnökkel való szembesülésből származik, és az igazi örömre, amit a Mindenható Isten ad azoknak, akik vállalják a szembesülést és megbánják bűneiket. 

„Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” 2Kor 7:8-10 

https://kialtoszo.hu/mitol-satan-a-satan/

https://kialtoszo.hu/hova-temetik-a-zsidokat/