Kategóriák
Uncat

GYÜLEKEZETBEN, A KÁRHOZAT ÚTJÁN

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
GYÜLEKEZETBEN, A KÁRHOZAT ÚTJÁN
/

Akik gyülekezetbe járnak, meg vannak győz(-őd-)ve arról, hogy az Isten akarata, hogy ők ahhoz a vallási közösséghez tartozzanak, és azt tegyék, amit a pásztor mond.

Jézus idejében ugyanez történt. Az akkori vallásos emberek is meg voltak győződve, hogy jó úton járnak, de Jézus ezt mondta nekik:

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá (kereszténnyé) tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

Forrás:

Korábbi felvételek:

https://kialtoszo.hu/audio/

MIÉRT LEHETETLEN KIJÖNNI A HIT GYÜLEKEZETÉBŐL?

A KERESZTÉNYSÉG BEJELENTETTE: NEM JÖN VISSZA JÉZUS