Kategóriák
Uncat

FIGYELMEZTETÉS ZSUZSÁNAK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FIGYELMEZTETÉS ZSUZSÁNAK
/

Az egészséges lélek meggyógyítja a testet. Viszont, aki azért akar lelki lenni, hogy egészséges legyen a teste, még mindig fordítva ül a lovon, és nem kerülheti el a betegséget. Aki pedig azért akar testileg egészséges lenni, hogy lelki legyen, valósággal hívogatja a betegséget. És még mindig nem érti a lényeget. Jézus mondja: A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket mondtam néktek, lélek, és élet. Aki megismeri, és megtartja az én szavamat, megismeri az igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt. 

Az Úristen, az Ég és a Föld Teremtője ma hajnalban elém hozott álomban. Arra már nincs idő, hogy mindent megmagyarázzak. Mostantól nagyon fel fognak gyorsulni az események, és olyan dolgok lesznek, amiket embernek szeme eddig még nem látott. A COVID semmi ahhoz képest, ami ezután következik. Az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek nemtől és kortól függetlenül. A férfiak el lesznek szakítva családtagjaiktól és szeretteiktől. 

Akik nem születnek újjá, és nem fogják hallani Isten szavát, kénytelenek lesznek embereket, földi vezetőket követni, vagy a saját értelmükre támaszkodni, és el fognak veszni. 

Ez a rövid figyelmeztetés. 

Nem kell semmilyen vallás, emberi szervezet. Sem pap, sem semmilyen guru, tanító. 

Ezt mondja Jézus: aki keres, az talál. Aki kér látást, annak szemeit megnyitja az Úristen. Mindent látni fog, amit látnia kell ahhoz, hogy megmenekülhessen. A látás, a hit, az igazság, ajándék Istentől. Aki nem kéri tőle személyesen gyermeki alázattal, nem fogja megkapni. 

Aki MOST elengedi hírnevét, e világi népszerűségét Jézus nevéért és szaváért, kap lelki békét, mennyei örömöt, a test halála után pedig örök életet. 

Bizonyára te is hallottál már a fenevad bélyegéről, ha máshol nem is, filmekben. Ez most történik. Sokan úgy fogják felvenni, hogy nem is fognak tudni róla. 

A www.kialtoszo.hu oldalon megosztom azokat a megértéseket, amiket kapok, de ha gyermeki alázattal kéred a Jóságos Istent, te is látni fogsz mindent a saját szemeiddel. E szavakkal nem én hívtalak a táncra, hanem az igazi vőlegény. 

Az Ő féltő szeretete ölelgessen meg téged, kedves férjedet, és családodat, és oltalmazzon a közelgő veszedelemben. 

FIGYELMEZTETÉS PÉTERNEK – A fenevad bélyegének jelentése

Azt a hazug, képmutató és gyilkos világot, amit a felnőttek tudása felépített, az Úristen a saját tudása által fogja lerombolni, ami az Ő gyermekeinek nem tudása révén mutatkozik meg. 

„És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. 

Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.” 2Kor 12:9

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Ezt mondja az Úristen, az Ég és a Föld Teremtője: 

Azok a férfiak, akik a 'maguk módján' szeretik feleségüket és gyermekeiket, és a 'maguk módján' tisztelik Istent, nemsokára el lesznek szakítva a családjuktól, és a legtöbben sosem fogják viszontlátni szeretteiket. 

A torz nem tudja magáról, hogy torz, mert fokozatosan torzult el, és hozzászokott a torzuláshoz. 

Azért mondja az Úristen, hogy Őt kérjük, hogy mutassa meg, mi van a szívünkben, mert a szívünkkel együtt a szemünk látása is eltorzult, és képtelen megítélni saját magát. 

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” 

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Mostantól, kb. 3.5 éven keresztül, egyre növekedni fog a nyomás az emberiségen. (Jel 14:19) 

Az apokalipszis lovai hozzád is el fognak jönni: 

Fehér ló – betegség, egészségi problémák, fájdalom. Vörös ló – veszekedés, háborúság, lelki békétlenség, depresszió. Fekete ló – nélkülözés, szegénység, éhínség. Sárga ló – halál. 

Ha nem ismerted meg az igazságot, amit az Úristen kijelentett Jézus szavai által, nem fogod megérteni, mi történik körülötted. Ha nem születtél újjá, és nem hallod Teremtőd szavát, amikor jön a veszély, kénytelen leszel embereket, földi vezetőket követni, vagy a saját értelmedre támaszkodni. És elveszel. 

A vallási és a spirituális vezetők, a politikusok, a tudományos szaktekintélyek, és a celebek, mivel ők maguk sem ismerték meg az igazságot, a feneketlen szakadék felé fogják terelni a tömeget, mint ahogy tették a COVID időszak alatt is. Az emberkövetés mindenkit a halálba visz!! (Jer 17:5, Mt 15:14, Jel 18:4)

Az Úristen megtartó szavának ismerete és ereje nélkül senki sem fogja túlélni a veszedelmet, amely hirtelen, és váratlanul fog jönni erre a nemzedékre. (1Thess 5:3)

Az értetlenség helytelen döntések sorozatát fogja eredményezni, ami még több problémához, és fájdalomhoz vezet. A média hazugságai és a tudatlanság hiábavaló küzdelmet, és félelemet fog szülni benned, ami miatt eltorzul, és kárba vész a lelked. (Lk 21:26) 

A fenti sorok célja nem az, hogy rád olvassa a végzetet, hanem az, hogy arra ösztönözzön, hogy kérj látást a szemeidre Istentől, amíg megteheted, hogy megmenekülhess mind te, mind a te családod. 

Ezt mondja Jézus. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és (meg-)találtok. A látás és az igazság ingyen van. Ajándék a Mindenható Istentől, az Ég és a Föld Teremtőjétől azok számára, akik személyesen Hozzá fordulnak. Nincs szükség semmilyen vallásra, emberi közbenjárókra, csak újjászületésre és személyes kapcsolatra Isten lelkével. (Jn 3)

Viszont, aki nem kéri, és nem keresi az Ő szavát, nem fogja megkapni a tisztánlátást, és el fog veszni az emberi gondolatok labirintusában, amely felemészti az ő lelkét. 

Bizonyságot teszek az Ég és a Föld Teremtője előtt, hogy te a mai napon, e szavak által figyelmeztetve voltál, és döntöttél. Aki azt mondja, hogy nem döntött, az is döntött, hisz bár tudomást szerzett az igazságról, a megmenekülés egyetlen lehetőségéről, úgy határozott, hogy marad azon az úton, amin eddig is járt, ami a széles út, a tömegek útja, és amely a pusztulásba visz. 

Azt mondja az apostol, hogy az igazság, a keresztről való beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek, viszont a szelídek és az alázatos szívűek számára Isten megtartó ereje. 

Te mit gondolsz? Bolondság, amit a fentiekben olvastál, vagy az Úristen féltő figyelmeztetése? 

Ezt mondja az Ég és a Föld Teremtője: 

„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” Jer 33:3

A fenevad bélyegének jelentése: 

https://is.gd/n5sgH6

Ebben a hangos üzenetben bővebben ki van fejtve, mi is a fenevad bélyege, és hogyan veszik azt fel az emberek magukra anélkül, hogy tudnák mit cselekednek. 

FIGYELMEZTETÉS PÉTERNEK – A fenevad bélyegének jelentése

Minden újabb probléma egy emberi megoldásból születik. És minden emberi megoldás úgy jön létre, hogy a Teremtőnkbe vetett hitünket és bizalmukat lecseréljük az önhittségre és az önbizalomra. Az Ő szavát és tanácsát pedig emberek tanácsára, és a saját gondoltunkra. 

Minél nagyobb az önbizalmunk, annál önteltebbek és önelégültebbek leszünk, ami még több emberi megoldást eredményez az istentelenség problémájára. A legtöbb embernél ez a folyamat addig ismétlődik, amíg teljesen eltorzul, felemészti magát a lélek. És ez maga a kárhozat. 

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

http://kialtoszo.go.ro