Kategóriák
Uncat

FIGYELMEZTETÉS AZ ÚJONNAN VÁLASZTOTT POLGÁRMESTEREKNEK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FIGYELMEZTETÉS AZ ÚJONNAN VÁLASZTOTT POLGÁRMESTEREKNEK
/

A legújabb figyelmeztetés:

A Magasságos Isten, a Mi Atyánk ma hajnalban újból elém hozott álomban. Először elmondom az álomképeket, azután pedig azok jelentését. 

Egy ünnepségen, egyfajta menyegzőn voltunk, ahol te voltál az ünnepelt. Akár a lakodalmatok is lehetett volna. Én is ott voltam az ünnepségen. 

Arra emlékszem, hogy sok részegítő ital volt ott. 

Egy zacskóba tettem néhány üveg bort meg más italt, hogy azt magammal viszem. Egyik üveget kinyitottam, és megittam egy pohár bort. De végül meggondoltam, és vissza akartam tenni az üvegeket, de a szégyenérzet miatt végül nem tettem vissza. 

A következő álomképben pedig egy gyönyörű helyen voltunk, mint egy kis nemzeti park, mint pl. a Gyilkos-tó és 

környéke, és te ott szorgoskodtál, rendezted azt a helyet. 

Még volt két álomkép, azt majd a hangfelvételben elmondom, azok legfőképp rám vonatkoznak, és azokra a személyekre, akiket az Úristen 'őrállóvá' tett ezen a Földön, hogy a megfelelő időben figyelmeztessék az embereket. 

Én a valóságban ritkán fogyasztok alkoholt, és akkor is keveset. Az Úristen úgy tanít, és úgy figyelmeztet, hogy ezekben az álomképekben belehelyez különböző szerepekbe, hogy átlássam a helyzetet, és fel tudjam mérni annak súlyosságát. 

A nemzeti park azt a helyet, illetve közösséget jelképezte, ahol téged az Úristen azzal a szerepkörrel bízott meg, hogy rendben tartsd azt, mint ahogy az első emberpár is azzal lett megbízva a Teremtés könyve szerint, hogy gondozza a kertet.  

A menyegző az elbukott emberi világot jelképezi, ahol sok a részegítő ital. Más szóval kísértés, csábítás. Főképp egy olyan szerepben, mint amelyben te vagy. Mivel van már tapasztalatod, bizonyára nem mondok újat azzal, hogy ebben a pozícióban megpróbálnák emberi érdekek szerint manipulálni, angolosan írva money-pulálni. 

Ebben az álomban Isten azt mutatja, hogy amennyiben belemész a játszmába, nincs visszaút. Egyrészt a szégyenérzet, másrészt pedig a megfelelési kényszer és a félelem miatt. És ezzel nem csupán magadra veszel átkot, hanem a közösségre is átkot hozol, amely élére helyezett téged az Úr. Gondolom, afelől nincs semmi kétséged, hogy nem az emberek tettek oda, ahol vagy, hanem az Ég és a Föld Teremtője, aki nekem már akkor szólt, hogy figyelmeztesselek, amikor még nem is tudtam, hogy indulsz a választásokon. Tehát előtte nem volt titok, hogy te leszel Gyergyóban a polgármester.  

Arról, hogy mekkora tétje van egy polgármester döntéseinek röviden elmondom, hogy anélkül, hogy érdeklődnék, tudomásomra jutott, hogy egy magyarországi kistelepülésen a választások után néhány nappal a polgármester neki indult, hogy fejbe lője magát. Ez csak egy történet, amiről tudomást szereztem anélkül, hogy érdekelne a téma. Mi lehet még nagyon sok helyen, amiről senki sem tud? 

A lényeg: Hogyan lehet elkerülni a bajt? 

Ha valaki megkapta azt a kegyelmet, hogy tudatosítsa magában, hogy nem az emberek akarata szerint van ő ott, ahol van, hanem Isten akarata szerint, nincs neki semmi más dolga, mint kérni Isten tanácsát minden kérdésben, minden döntésben, és megfogadni azt. Amennyiben így cselekszik egy vezető, az Úristen áldását adja az ő tevékenységére, és nincs olyan erő, és nincs olyan hatalom a Földön, amely ellene mehetne az ő döntésének. Viszont amennyiben figyelmen kívül hagyja az Élő Isten szavát, az történik, amit fentebb leírtam. Átkot vesz saját magára és a közösségre egyaránt, ami lassan, de biztosan felemészti az ő életét. 

A Biblia ószövetségi része számos helyen bizonyságot tesz erről a dologról. De az általunk tapasztalt hétköznapi valóság is azt bizonyítja, hogy ez így működik. És bizony jobb az embernek megszívlelni ezeket a szavakat, mint a saját bőrén, rosszabb esetben a saját lelke árán szenvedni el a rossz döntések következményét. 

Salamonról azt mondja az írás, nem volt, és nem is lesz bölcsebb ember ezen a Földön, mint ő. Ő pedig azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak féleleme. 

Féld az Urat, és tőle kérj tanácsot mindenben, és áldás lesz mind a te életeden, mint a te munkádon.

Isten áldása legyen rajtad és a te munkádon! 

A korábbi figyelmeztetés:

Az Úristen újabb képeket adott ma hajnalban, amelyek lényege az, hogy olyan teher fog rád nehezedni, amit senki ember fia nem hordozhat el. Én sem láthatom egészen pontosan, mi fog következni. Csak azt mondom, amit mutatott az Úr. 

De ne ijedj meg, mert noha te vagy, akit az emberek látnak, nem te vagy, aki el fogja végezni a munka nehezét, hanem az, Aki oda helyezett téged, ahol vagy. 

Az Úristen nem az emberek igénye szerint kormányoz, hanem a szükség szerint. Nem azt adja, amit szeretnénk, hanem azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy éljünk, és ne vesszünk el. 

Ezért tanácsért nem kell emberekhez fordulnod, és nem kell a saját értelmedben bíznod. Nem kell sem az emberi összefogásra, sem a saját erődre támaszkodnod, mert él az Isten, aki oda helyezett, és pontosan tudja, mit kell tenned. Én sem foglak téged zavarni. Csak akkor szólok, ha mutat valamit a mi Atyánk. Ő az, aki meggyőz téged arról, hogy nem személyes ambícióból, és nem jókedvemből teszem, amit teszek, hanem az Ő szavára hallgatva, istenfélelemben írom e szavakat, ahogy kiírhattam a tegnapi figyelmeztetést is. 

Két igerészt juttat eszembe a Lélek. 

„Jer 17,5

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!” 

„Jer 33,3

Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” 

Ezen kívül még annyit kaphattam, hogy ha megismered Dávid király jellemét, az nagyon megkönnyíti a munkádat. Nem ok nélkül van úgy fogalmazva jelképesen az írásban, hogy Jézus Dávidnak fia. 

(Egyébként úgy az édesanyja, mint a nevelőapja Dávid törzsökéből származik. Két régi film, ami elég jól bemutatja Dávid jellemét, valamint a jelenlegi állapotot: Dávid (1997), Jeremiás (2008). Sokat fog segíteni, ha megnézed ezeket.

Nagyon óvakodj a mai spirituális trendektől és tanoktól, amelyek mélyen átitatták a modern ember gondolkodását, mert nem az Ég és a Föld Teremtőjétől valók, hanem az élet ellenségétől, és olyan fájdalmakat hoznak azok követőire, amit senki sem tud elhordozni, és azt teszi az emberekkel és a közösségekkel, amit tett az én földi családommal. 

Töröld le a port a Bibiáról, és engedd, hogy a Szent Lélek tanítson belőle. 

„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.” Lk 11:9

Az Úr lelke és szava vezéreljen a Tőle kapott elhívásodban! 

https://kialtoszo.hu/figyelmeztetes-gyergyonak/

https://kialtoszo.hu/figyelmeztetes-gyergyoszentmiklosnak-az-itelet-elkezdodott/

https://kialtoszo.hu/a-legnagyobb-baj-szekelyfoldon/

https://kialtoszo.hu/figyelmeztetes-nagy-zoltan-polgarmesterjeloltnek/