Kategóriák
Uncat

EROTIKUS ÁLMOK ISTENTŐL

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
EROTIKUS ÁLMOK ISTENTŐL
/

Az álmokat Isten adja. Úgy a vigasztaló álmokat, mint a bátorító, szembesítő és tanítóálmokat. Még a rémálmokat is az Ő engedélyével kapjuk abból a célból, hogy szembesülhessünk lelkünk valódi állapotával, hogy megláthassuk, milyen szellemiséggel vállaltunk közösséget, milyen irányba tart az életünk.

Voltak, akik erotikus álmokat láttak. Olyan is volt, aki álmában velem paráználkodott annak ellenére, hogy „jó házasságban” él a férjével, és nem táplált magában ilyen vágyakat.

Bevallom, mostanig nem értettem, miért engedi meg Isten lelke, hogy egy személy a saját akarata ellenére ilyen álmot lásson, de ma egyértelmű választ kaptam a kérdésre.

Mennyei Édesapánk megadta azt a kegyelmet, hogy bizonyos személyek az én szavaim által hallották az Ő hívó szavát. Tőlem és a barátaim által hallottak Jézus tanításáról, amely hitet, bizalmat és bátorságot ébresztett bennük, hogy Istenre, Jézus Krisztus szavára bízzák az életüket. Tehát olyan lelki ajándékokat kaphattak általunk, amely révén Isten kiszabadította őket testi és lelki betegségeikből, a rossz életkörülményekből.

A hit, mint tudjuk, kegyelmi ajándék Istentől, és a hit hallás által terjed. Mi pedig beszéltünk. A nekünk megadatott kegyelmi ajándékok mértéke szerint időt és energiát fordítottunk embertársainkra, hogy megerősödjenek Krisztus életre hívó szavában, amely megszabadította őket testi és lelki rabságukból. Ennek következtében szép, és dicsőséges dolgok történtek az ő életükben. Azokkal a személyekkel, akik hallották a mi beszédünket, Mennyei Atyánk jeleket és csodákat tett, hogy meggyőzze őket arról, hogy amit tőlünk hallanak, élő igazság, és nem magunktól szólunk, hanem még ha nem is tökéletesen, Krisztus lelke által beszélünk.

A szavainkat követő csodák és jelek (Isten fizikailag is kinyilvánított szeretete) által többen valódi szabadulást nyertek a hazugságok, a tudatlanság és a bűnök börtönéből. Ennek ellenére voltak, akik ezeket az Istentől kapott ajándékokat, az új egészséget, az új életet a testiekre, a földi kincsek gyűjtésére fordították.

Azért kapták néhányan azt az álmot, hogy velem szexuális kapcsolatot létesítettek, mert azt a kegyelmet, amelyet általam és a barátaimon keresztül adott nekik a Jóságos Isten, a testiekre, a földi kincsek megszerzésére fordították.

Azok után, hogy hatalmas csodákat és jeleket tett velük Isten, és megmutatta, hogy azt is megadja nekik, amire a testnek szüksége van, a földiek miatt kezdtek aggódni. A Lélek helyett, a test kívánságára kezdtek figyelni.

Az álomban az én személyem a kegyelmet jelképezte, mert általam kapták meg annak alapjait. A szexuális együttlét pedig azt jelentette, hogy azt az ajándékot, amit Isten a Lélek megmentésére szánt, a test kívánságainak kielégítésére fordították.

Ezt mondja Isten gyermeke:

„Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. …a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen;”

Rom 8:5

„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

Gal 6,7

„Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

1Jn 2:15

Ezt mondja Jézus:

„Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.”

Jn 6,27

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.”

Mt 6,19-21

Azok után, hogy megismerhetted Isten jóságát, szeretetét és gondviselését, hogy döntesz? Kinek a kívánságát fogod végrehajtani? A testét, vagy a Lélekét? Szégyellni fogod-e Jézus Krisztus nevét, akinek a szava által kijöhettél a sötétségből, vagy örömmel és őszinte hálával felvállalod azt, mint ahogy Ő is felvállalt téged már akkor, amikor még semmit sem tudtál erről a névről?

https://kialtoszo.hu/jezus-nem-mondta-hogy-jarjunk-gyulekezetbe-vagy-templomba/

https://kialtoszo.hu/ket-ut/

https://kialtoszo.hu/felnottek-akiket-megmentettek-a-gyermekek/

https://kialtoszo.hu/utolso-figyelmeztetes-beszelgetes/