Kategóriák
Minden

AKI NEM BIZONYSÁGTEVŐ, A RENDSZER SZOLGÁJA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AKI NEM BIZONYSÁGTEVŐ, A RENDSZER SZOLGÁJA
/

Két út van csupán, középút nincsen.

A széles, és a keskeny; a tömeg, és a Krisztus útja; a halál, és az élet útja; a test kívánságai szerint élők, és a lélek kívánságát cselekvők útja; a világhoz alkalmazkodók, és a bizonyságtevők útja…

… merthogy a bizonyosság Isten elő valóságáról, az Ő jóságáról, a feltámadás erejéről, ajándék Istentől, a bizonyság megosztása pedig az élet útján maradás eszköze. Ekképp, aki, noha kapott, nem tesz bizonyságot, a széles úton jár, a testet szolgálja, ráadásul úgy, hogy azt hiszi, hogy az élet útján halad.Ez történik azokkal, akik figyelmen kívül hagyják a jeleket, amelyeket Isten adott nekik, amikor távolodni kezdtek a Krisztus által kijelölt keskeny útról.

“A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.””A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.”