Kategóriák
Uncat

ENGEDELMESSÉGRE HÍVOTT, NEM AGYALÁSRA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ENGEDELMESSÉGRE HÍVOTT, NEM AGYALÁSRA
/

Engedelmességre hívott, nem agyalásra.

Kaptam egy álmot egy ismerősről.

Ezt mondta a koponyámban lakó tekervényes kígyó: Ne mondj semmit, hisz azt sem tudod, mit kéne mondanod.

Így válaszolt szívemből a Lelkem Őre: Igazad van, hogy nem tudja, mit kellene mondjon. Viszont ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy nem is kell tudja, mit kell mondjon, mert Krisztus beszéde szerint, nem ő fog beszélni, hanem az Atya Lelke fog szólni őáltala. Ahogy az angol mondja: Get behind me, Satan! Avagy kerülj mögém, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, ki van jelentve, és az írás fel nem bontható. Jézus beszéde pedig örökkévaló igazság.

Ekképp nekifogtam írni, nem tudva, mit kell írnom. Csak azt tudtam, hogy nem én vagyok, aki a szavakat adja, hanem az Ég és a Föld Teremtője, Aki a Mennyben van. Tökéletes írás, tökéletes üzenet. És Isten szava, ha kiment a világba, nem tér vissza üres kézzel!

Krisztus testének egy tagja azt hallotta, agyvérzést fog kapni. A Lélek hozzáfűzte: …ha sokáig agyal.

Krisztus testének egy tagja azt hallotta, meg fog halni. Lelkünk őre pedig hozzáfűzte: … ha nem az élet szavát, hanem a világ szavát hirdeti. Hisz még Pál apostol is ezt mondja: Jaj nékem, ha a Krisztus örömhírét nem hirdetem. …mert ha Krisztus szavát nem hirdetem, ami gyógyulás és élet, a test szavát, az elbukott, testi emberek gondolatát hirdetem, ami betegség és halál. Bizony engem is haza fog vinni, az Atya, ha én nem az élet beszédét hirdetem, hogy rosszabb állapotba ne kerüljön a lelkem.

Audió