Kategóriák
Uncat

EMBERI SZERETET

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
EMBERI SZERETET
/

Úgy szeretlek, mint a csokoládét. A csokoládét pedig megeszem. Ha két ember azt mondja, szeretik egymást, de gyűlölik Istent, aki maga a szeretet, hogyan szeretik ők egymást valójában? Úgy, hogy megeszik egymást. Vajon nem épp erre az egymást elfogyasztó szeretetre utalnak-e a testi közösülés képei, amit úgy hívunk, hogy szeretkezés?

Na de miért mondom, hogy gyűlölik Istent, hisz egy szóval sem mondta senki, hogy gyűlöli Istent? Tudd meg, hogy Júdás sem mondta egyetlen szóval sem, hogy gyűlöli az ő mesterét, mégis halálra adta őt.

Ugyanúgy, mint Júdás, a legtöbben úgy gyűlölik Istent, hogy azt hiszik, szeretik őt. Hogyan is történik ez a gyakorlatban? Úgy, hogy az ember önmagát, a testet szereti, és az ő testének engedelmeskedik, nem pedig Istennek, aki Lélek.

Isten mindenkit próbál megóvni a fájdalomtól és a szenvedéstől. Ezért mindenkihez szól.

Az az egyszerű tény, hogy Isten szól az ő gyermekei által, az írás által, Jézus szavai által, álmok által, figyelmeztető jelek által, és mi figyelmen kívül hagyjuk az Ő szavát, nem azt bizonyítja-e, hogy gyűlöljük Őt? Ha szeretnénk Őt, örömmel fogadnánk, fognánk-adnánk, cselekednénk az Ő szavát. De mivelhogy gyűlöljük Őt, figyelmen kívül hagyjuk, minden szavát, jelzését és figyelmeztetését, azáltal elszakítva magunkat Tőle, az Ő szeretetétől, etető szerétől. Azután pedig azt mondjuk embertársainknak, hogy szeretjük őket. Ha Isten maga a szeretet, és mi figyelmen kívül, hagyjuk az Ő szavát, az Ő figyelmeztetését, mégis miből szerethetnénk a szeretteinket, és hogyan? Vajon valóban szeretjük őket, vagy inkább megesszük őket a szeretet nevében, mint a csokoládét?

Bizony erősnek tűnik az a kijelentés, hogy gyűlöljük Istent. Épp ezért fontos emlékeznünk Jézus szavaira, miszerint csak két út van, a halál széles útja, és az élet keskeny útja.

„Aki nem velem gyűjt, tékozol.” „Aki nincs velem, az ellenem van.” Ő pedig azt mondja, én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet. Ezért helyettesítsük be Őt az élettel. Aki nincs az élettel, értelemszerűen az élet ellen van, a halál útján van, mert az élet útján kívül csak a halál útja létezik. Nincs olyan út, hogy az életre is visz, és a halálba is. Ha olyan vonatra ülök fel, amely Bukarestbe megy, nincs ahogy Budapesten szálljak le arról.

Nem szolgálhatunk két urat egyszerre: a halált és az életet, a testet és a lelket.

„Nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.” Jak 4:4

„A testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.” Rm 8:6

„Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” 1Jn 2:15

„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratja is. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet..” Gal 6:7

„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” Jn 3:3

Megmagyarázva: aki nem születik újjá, nem cselekedheti Isten akaratát. Isten akarata pedig a szeretet. Újjászületés nélkül pontosan úgy szeretjük egymást, ahogy a csokoládét, vagy ahogy a flekkent. A szeretet nevében megesszük, elfogyasztjuk egymást, majd sírunk. Siratjuk magunkat, hogy elfogyott az eledelünk. A legtöbben még ezen a ponton sem Istenhez fordulnak szeretetért, etető szerért, éltető szerért, hanem keresnek egy másik embert, akit még haláluk előtt élve elfogyaszthatnak.

Tehát akkor mit is tesz az az ember, aki elfordítja tekintetét a szeretet forrásáról, Istenről? Szeret? Szerrel etet és táplál másokat, vagy megeszi, elfogyasztja őket?

„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” Jn 3:3

Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem szeretheti az ő embertársát, hanem a szeretet nevében megeszi, elfogyasztja őt.

Így talán már érthetőbb, miért mondja Jézus, hogy igyuk az Ő vérét, együk az Ő testét. Aki az Ő vérét issza, az Ő szavát issza magába. Aki pedig az Ő testét eszi, megcselekszi az Ő szavát. És aki cselekszi az Ő szavát, az valóban szereti, Isten szerével eteti az éhezőket.

Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!

https://kialtoszo.hu/szabadulas-lepesrol-lepesre/

https://kialtoszo.hu/miert-veszitik-el-szepseguket-a-nok/

https://kialtoszo.hu/figyelmeztetes-nagy-zoltan-polgarmesterjeloltnek/

https://kialtoszo.hu/hogy-lehet-elkerulni-a-fajdalmat/

https://kialtoszo.hu/miert-beszelek-a-szex-ellen/