Kategóriák
Uncat

DÁNIEL PRÓFÉTA A VILÁGVÉGÉRŐL

Sokan, akik e világ végéről beszéltek, már el vannak temetve. És amikor ez megtörtént, véget is ért ez a világ számukra.
A ‘globális világvége’ gondolkodás sokakat csapdába csalt, és sötétségben tartott. Ezért, amikor eljött az ő szemeik világának vége, az váratlanul, felkészületlenül érte őket.
Bár teljesen nyilvánvaló, hogy olyan méretű erkölcsi romlás, sosem volt a világban, mint ma, a legtöbben, akik e világ végéről beszélnek, nem fogják megérni azt.
Ezért sokkal bölcsebb dolog lenne mindenkinek a saját szemei világának végével törődni, ami, mint tudjuk, akár ebben az órában is bekövetkezhet.
„Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” Jel 3:3
„(Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)” Jel 16:15
„Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.” Mt 24:45
Ne engedjétek magatokat becsapni olyan jövendölések által, amelyek a jövőre mutatnak, és amelyek elterelik a figyelmet lelketek jelenlegi állapotáról, mert az utolsó órában mindenkinek csak azzal kell elszámolni, amit a saját lelkében hordozott, és nem azzal, amit Dániel próféta, vagy valaki más jövendölt a korszak végéről.
https://is.gd/xiN6Tn