Kategóriák
Uncat

CSAK EGY KIS SZÉGYENÉRZET

Ezt mondja az, akit szégyell a mai kereszténység:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki szégyell engem és az én beszédeimet e bűnös és parázna nemzetség előtt, azt én is szégyellni fogom, amikor eljövök Atyám dicsőségében a szent angyalokkal.”
Kérdés:
Lehet-e az élet örököse az, aki itt és most nem kívánja megismerni, és embertársainak megmutatni az Életet?
Ne csapjátok be magatokat, ugyanis a fejsze már a fák gyökerére vettetett, és minden fa, amely nem termi meg az élet gyümölcsét, kivágattatik, és a tűzre vettetik.
Kérdés:
Mit tett Ő veled, amiért szégyelled az Ő nevét és az Ő beszédét? Elvett tőled valamit, amit szeretnél, hogy visszaadjon neked? Ha szégyellnivaló az, amit veled tett, ki vagy te? A halál fia, vagy az élet örököse?
„Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.”
„Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre”
„Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek: nem fáradoznak és nem fonnak; mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, mennyivel inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: ‘Mit együnk?’, vagy: ‘Mit igyunk?’, vagy: ‘Mibe öltözködjünk?’ Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnapért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja.”
is.gd/rM2Lgn