Kategóriák
Uncat

BIZTONSÁG

Ahhoz, hogy biztonságban legyen,
az embernek
el kell szakadnia mindentől, amit eddig biztonságnak hitt. Ez az, ami embernek lehetetlen, és csak Istennel, az Ő szava által lehetséges.
Az Istentől kapott látás nélkül az embernek már az is lehetetlen, hogy felismerje, hogy épp az okozza a végzetét, amit eddig biztonságnak hitt. És az igazi biztonság abban a meggyőzödésben van, hogy semmit sem tehet, és nem is kell tennie semmit a saját biztonsága érdekében, mert az ő biztonsága nem is az ő dolga, hanem a Gondviselő Isten dolga. Az ő dolga pedig az engedelmesség, amely révén a biztonság, amit Isten ad az Ő gyermekeinek, megvalósul az ő életében.
Zsolt 14:6, Zsolt 40:5, Zsolt 71:7, Peld 3:5, Peld 3:26, Peld 25:19, Jer 17:17, 1Tim 3:13, Zsid 3:14, Zsid 10:35,
Mt 6:30-34, 1Pét 5:7, Lk 12:32
„Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által. És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted, Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben! És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!” Zsolt 119
https://kialtoszo.hu/a-kulso-sotetseg-jelentese/