Kategóriák
Uncat

AZÉRT SZENVEDSZ, MERT JÓ VAGY

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZÉRT SZENVEDSZ, MERT JÓ VAGY
/

Valahányszor azt hisszük, tettünk valami jót, megteszünk egy újabb lépést a halál felé anélkül, hogy tudnánk róla. Ugyanis akár emberben, akár az ember testén kívül jót csak Isten Lelke cselekedhet.

„A Lélek az, ami megelevenít, a test önmagában nem használ semmit.” (Jn 6:63)

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” (Jak 1:17)

Ha pedig azt hiszem, hogy ÉN cselekedtem a jót, kiszakítom a jót annak forrásából, Isten kezéből, és elszakadok Tőle.

Így maradok azzal a jóval, amelyet jogtalanul eltulajdonítottam, és büszkén aláírtam. Ekképp helyezem magam az emberi jóság törvényének átka alá, mely lassan, de biztosan darabokra tör.

„Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Aki én bennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt.” Jn 15

Ezért kijelentem, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó (Róm7:18), és bármi jót lássanak is bennem az emberek szemei, az nem más, mint Krisztus kegyelmének, jóságának és féltő szeretetének megnyilvánulása, ami megtartja azokat, akik a saját jóságuk helyett az Ő jóságában bíznak.

Ezért Őt illeti minden hála és dicsőség, mert Ő az aki megmutatta, és minden igazságkeresőnek ma is megmutatja, hogyan engedhet utat az Élő Jónak, amely által örökkön megtartatik az ő élete.

Rómeó és Júlia, Ádám és Éva azt keresték egymásban, azt vártak egymástól, amit csak Isten adhat meg az embernek. Ezért Ádámék idős korukra, Júliáék pedig fiatalon megették egymást. És t-ették mindezt a szeretet nevében.

Annak bizonyítéka pedig, hogy az Istentől elszakadt ember kannibál, aki testileg és lelkileg egyaránt megeszi az ő embertársát, Jézus és az ártatlan gyermekek halála, akiket szeretetből fal fel az istentelen, felnőtt társadalom.

Látszólag azért rosszabb az igazság, mint egy férj/feleség, mert a férfit/nőt lehet irányítani. (De csak látszólag)

NEM A GONOSZÁG VISZ A POKOLBA, HANEM A SAJÁT JÓSÁGODBA VETETT BIZALMAD.

KIK HOZZÁK BE A MUZULMÁN MIGRÁNSOKAT MAGYARORSZÁGRA?

ISTEN FIGYELMEZTET, BUDAPEST!

ÍTÉLETIDŐ SZÉKELYFÖLDÖN – MIKOR LESZ VÉGE?

⚠️ MAGYARORSZÁG AMERIKA MELLETT DÖNTÖTT ⚠️ ISMÉT A VESZTES OLDALT VÁLASZTOTTA.

VALÓJÁBAN KIK IRÁNYÍTJÁK A MAGYAR NEMZETET?

https://kialtoszo.hu/a-magyar-szulok-haboruba-kuldik-gyermekeiket-️figyelmeztetes️/

ÍGY VISZIK HÁBORÚBA A MAGYAR FIATALOKAT

Figyelmeztetés!

Hirtelen jön a veszedelem, amelynek során rengeteg magyar el fog veszni. A nagy nyomorúság napjaiban sokan emlékezni fognak ezekre a szavakra, és arra, hogy Isten milyen sokszor figyelmeztette őket az Ő gyermekei által. Sokaknak az is eszükbe fog jutni, hogy annak ellenére, hogy a szívükben érezték, hogy Isten féltő szeretetéből szólunk, még annyit sem tettek, hogy megosszák embertársaikkal ezeket a figyelmeztetéseket. Helyette megkeményítették a szívüket, és figyelmen kívül hagyva a Jóságos Isten figyelmeztetését, visszamentek a mulandó dolgokért való robotolásba, és a testi élvezetek hajszolásába.

„…A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.”

Mi sem kárhoztatunk senkit, mert nem az a mi dolgunk. Viszont azok a szavak, amelyeket szólhattunk Isten kegyelméből kárhoztatni fognak mindenkit az utolsó napon, aki annak ellenére, hogy hallotta, a kicsi ujjával sem érintette azokat.

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát.

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad.

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.

https://kialtoszo.hu/uzenet-a-hatalom-embereinek-durva/

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése:

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz.

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el …