Kategóriák
Uncat

AZ UTOLSÓ KÉP, AMIT LÁTNI FOGSZ MAGADRÓL

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ UTOLSÓ KÉP, AMIT LÁTNI FOGSZ MAGADRÓL
/

Légy önazonos! Más szóval azonosulj az önmagadról alkotott képpel. Még annak ellenére is, hogy szemmel láthatóan torzul az ember önmagáról alkotott képe. Ezért vannak a legtöbben önámításban. És ennek köszönhető az is, hogy az ember szépnek látja a csúfot, és csúfnak látja a szépet. Az Istentől elfordult, földhözragadt, testi emberek nagy hangsúlyt fektetnek az énképükre, a saját magukról alkotott képre. Ezért folyton a földi énképüket építik, és szépítik. És minél több energiát fektetnek az énkép építésére és szépítésére, annál rohamosabban torzul a földi énképük, amelyet Isten hiányában követ az ő lelkük. 

Mivelhogy nem ismerték meg azt a képet, amit Isten elképzelt, és amilyennek Isten akarja látni az Ő gyermekeit, nincs más választásuk, mint azonosulni azzal a képpel, amelyet önmagukról alkottak. Azzal az énképpel, amely Isten jelenléte nélkül egyre rondább, és egyre torzabb. Azon személyek esetében, akik mindvégig visszautasították Isten életre hívó szavát, a külső kép valósághűen tükrözi a belső romlást, a lélek torzulását. Ez a kép a földi élet végén lesz a legtorzabb és a legundorítóbb. És ezek a személyek, mivel nem kívánták megismerni azt a képet, amit Isten az emberről elképzelt, halálukkor az önmagukról alkotott legeslegtorzabb képet viszik magukkal az örökkévalóságba, ahol már nem lesz lehetőségük annak megváltoztatására. 

Viszont azokban az emberekben, akiket Isten a gyermekeivé fogadott, Ő folyton megújítja azt a képet, amelyet Jézus Krisztus által megmutatott, Ily módon, amikor véget ér a földi életük, ők nem azzal az énképpel távoznak az örökkévalóságba, amelyet ők, Isten nélkül, saját magukról alkottak, és nem olyanok lesznek, amilyennek az ő megromlott földi szemeik látták őket, hanem olyanok, amilyennek Isten szeme látja őket: örök fiatal, örökkön gyermeki, és örökkön angyali. 

Te milyen képpel azonosítod magad? Azzal, amelyet Isten nélkül saját magadról alkottál, vagy pedig azzal, amelyet Isten elképzelt, és megmutatott az Ő tökéletes fia, a Krisztus Jézus által? 

„Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.” Mt 22:30 

„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” Jn 3:3

Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! 

https://kialtoszo.hu/a-legnehezebb-dolog-e-vilagon/

https://kialtoszo.hu/asszonyallat-jelentese/

https://kialtoszo.hu/testi-vagy-lelki-szemekkel/