Kategóriák
Uncat

AZ ISTENFÉLELEMRŐL – röviden

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ ISTENFÉLELEMRŐL - röviden
/

Az egyik legellentmondásosabb fogalom az ‘istenfélelem’. Talán ezért is olyan fontos megérteni, mi a jelentése. Jogos a kérdés: miért kéne félni attól, Aki maga a szeretet? 

EGYEDÜLI FÉLELEM, AMI NEM ÖL MEG, HANEM ÉLETET AD, AZ ISTENFÉLELEM.

Sokféle félelme van annak, aki Istent nem féli. Viszont annak, aki tudja, mi az istenfélelem, senkitől és semmitől nem kell félnie az égadta világon.

Régen felfuvalkodtam, és fellázadtam, azt mondván, hogy nem fogok még Istentől is félni. Akkor még nem tudtam, hogy ez az egyedüli ‘félelem’ , amely életet ad, és megszabadít minden más félelmemtől. Jelentése: mindennél jobban ragaszkodni a Lélek szavához, ami élet, és azáltal a test szavát elhallgattatni, ami halál.

Aki nem féli Istent önként, arra kényszerül, hogy emberektől féljen. És mivel az Istenfélelem nem kötelező, a legtöbben automatikusan az emberektől való félelmet választják, és a megfelelési kényszert, ami lassan de biztosan megöli őket, kiszipolyozza a lelküket. 

Most már tudod, miért félsz az emberektől, és az emberek alkotta rendszerektől, a fenevadtól, és az istenfélelem továbbra sem kötelező. 

Mit választasz?