Kategóriák
Minden

AZ ELENGEDÉS KEZDETE

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ ELENGEDÉS KEZDETE
/

Sokan nem tudják, hogy az embernek nem áll hatalmában elengedni bármit is, ami megkötözi őt. Ekképp úgy maradnak benne a rabságban, hogy közben azt gondolják magukról, hogy ők már elengedték…

Persze mindenki szereti azt gondolni magáról, hogy ő már elengedte, de jön a próbaúrfi, és megmutatja neki, hogy csak hitte, hogy elengedte.
Az ego ugyanis szeret ilyent, és ehhez hasonló dolgokat hinni magáról. Valójában ő abból él, hogy azt gondol magáról, amit akar, és nem azt, ami az igazság. Ezért éri őt kellemetlen meglepetés az utolsó percen.

„És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg. És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.”

Mk 1,40

Az elengedés kezdete ez:
„Uram, (nélküled) semmit sem tudok elengedni, amit eddig értékesnek hittem .”

A legtöbben még azt az önhittséget, és azt a vak magabiztosságot sem tudják tudják elengedni, ami megakadályozza őket abban, hogy kimondják ezt…

LETÖLTÉS