Kategóriák
Uncat

AZ ELENGEDÉS KEZDETE

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ ELENGEDÉS KEZDETE
/

„Uram, semmit sem tudok elengedni, amit eddig értékesnek hittem (nélküled).” Sokan nem tudják, hogy az embernek nem áll hatalmában elengedni bármit is, ami megkötözi őt. Az emberek szeretik azt gondolni magukról, hogy ők már elengedték, de jön a próbaúrfi, és megmutatja nekik, hogy csak hitték, hogy elengedték.Az ego ugyanis szeret ilyent, és ehhez hasonló dolgokat hinni magáról. Valójában ő abból él, hogy azt gondol magáról, amit akar, és nem azt, ami az igazság. Ezért éri őt kellemetlen meglepetés az utolsó percen.

„És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.”

A legtöbben még azt az önhittséget, és azt a vak magabiztosságot sem tudják tudják elengedni, ami megakadályozza őket abban, hogy kimondják ezt…

Mk 1,40