Kategóriák
Minden

APOLLÓ, AZ OLTÁS ISTENE

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
APOLLÓ, AZ OLTÁS ISTENE
/

E gondolatok által bárki megértheti, miért erőltetik az oltást a világ minden országában, és mi lesz annak a következménye az emberiség és a Föld jövőjére nézve.

VÁZLAT:

 • Földi istenek, hatalmaskodó óriások, nagy hatalommal rendelkező emberek. Elhitették az embertársaikkal, hogy a nap istentől van az erejük, ő kente őket fel, meg vannak világosodva (Illuminati). Mindenki felnézett rájuk. Ezért megengedhették maguknak, hogy a kezükben tartsák a művészeteket.
 • Apollo (Apollion): a művészetek, az irodalom, a líra, a zene istene. Még azt is elhitték, hogy tőle van a művészek inspiráció. Ekképp ő volt az, aki elismerte a tehetséges művészeket. Tehát az volt a tehetséges, akit ő, vagy valaki az ő szóvivője elismert. Ő hagyta jóvá a tehetséget. Ő adta a babérkoszorút, amire mindenki vágyott. Éppen úgy mint ma. Azok az elismert művészek, akiket díjaznak, és akikről elismeri ez a rendszer, hogy tehetségesek. Nyilván a rendszer csak arról fogja elismerni, hogy tehetséges, aki a rendszer gondolkodását népszerűsíti. Azt a szellemiséget, amely által a rendszerben lehet tartani az embereket.
 • Úgy válik egy művész a megtévesztés eszközévé, a sátán csatlósává, szolgájává, hogy ettől a rendszertől kér elismerést, dicséretet és kitüntetést.
 • Apollo az akkori medicinát is a kezében tartotta. Ha valakinek volt bármilyen felfedezése, azt be kellett mutassa Apollónak, aki megállapította, hogy az a tudomány hiteles, vagy sem, az ő istenétől, a nap istentől van, vagy nem.
 • Mivel nem volt kapcsolatuk Istennel, ezért a dicsvágy által voltak megragadva ezek a tudósok, és kerültek a pogány istenek rabságába.
 • Így vetette kezdetét a génezés, a génmanipuláció.
 • A babérkoszorú és a glória a szentképeken körülbelül ugyanazt ábrázolja. Az ember istenítése, isteni szintre emelése, kitüntetése egy bizonyos földi értékrend szerint.
 • Jézus nem az elméket jött felemelni, megkoronázni, mert Isten a szívek vizsgálója. Így ezeket a szimbólumok, a babérkoszorú, a glória az elme megvilágosodását jelképezi, a fényhozót, avagy az Antikrisztust jelképezi. Így, akik a glóriát ábrázoló ikonok előtt tisztelegni, a földi hatalom, az Antikrisztus hatalma előtt hajolnak meg.
 • Éva volt az első megvilágosodott, aki engedett annak a csábító gondolatnak, hogy olyan lehet, mint az Isten, és az elméjében kezdett bízni Isten helyett, az elméje uralmát kezdte építeni.
 • Az Apollo istenség alatt van a mai orvostudomány is. Aminek egyre szerves részét képezi a genetika, a génmódosítás, amiről szól a vakcinázás is. Ennek lényege az emberi identitás gyökeres megváltoztatása, a lelkiismeret, avagy az istenismeret végleges kiölése az emberből. Innét az a vakság, ami uralkodik jelenleg a világban, és amely majdhogynem ellehetetleníti az emberek számára, hogy meglássák az összefüggést a vakcinázás és az egészségi állapotuk között. A Jelenések könyvében Jézus Krisztus tanúságot tesz arról, hogy ezt Isten nem fogja megengedni. Csupán látszólag, a média hírei szerint valósulhat meg a transzhumanizmus. Az az időszak, amikor a sötétség fog uralkodni, nagyon rövidre van szabva.
 • A Jelenések könyve szerint az oltottak egy negyede fog meghalni a méreg következtében.  A három negyedére pedig öt hónap gyötrelem vár, ami szintén kegyelemből adatik azokért, akik a szenvedés következtében Istenhez kiáltanak, és megmenekülnek, mint a lator a kereszten.
 • Apollo célja, hogy fennmaradjon az emberek isten nélkül elképzelt világa, és az Éva álma teljesüljön, miszerint ő Isten, és nincs szüksége neki egy mindenek felett álló Mindenható Istenre. Eszerint az elképzelés szerint az ember egy saját birodalmat hoz létre Isten teremtésén belül, amelyet sajátjának nevezhet, és amely felett ő az úr. Viszont ez a rendszer Isten nélkül egyre csak szűkül, mígnem pokollá változik azok számára, akik megmaradnak abban.
 • Miután megtörténik az emberiség beoltása, a vallásokat teljesen szétszedik. Ez lesz a babiloni parázna húsának széttépése az Antikrisztus által. Tehát az vallásokra csak addig lesz szükség, amíg meggyőzik az embereket az oltás felvételéről.
 • Az Apolló követői tehát a nap istenének hódolnak, aki nem egy létező isten, hanem egy emberi elme által létrehozott istenkép, azaz bálvány. Tehát a napisten imádói tagadják a Mindenható Isten létezését és az Ő törvényét azáltal, hogy egy teremtett dologgal szimbolizált, emberek által létrehozott istenképet tisztelnek.
 • Ennek következménye a testiség, a földhözragadtság, a Föld teljes kizsigerelése, és az elnyomó, diktatórikus, hatalmaskodáson alapuló emberi rendszerek.

https://kialtoszo.hu/itelet-alatt-van-a-katolikus-egyhaz/

https://kialtoszo.hu/jarvany-vagy-tomegmergezes/

https://kialtoszo.hu/hogyan-tudod-elkerulni-hogy-bantsanak/

https://kialtoszo.hu/torvenyes-korrupcio-magyarorszagon/

https://kialtoszo.hu/tomegmeszarlas-tortenik-magyarorszagon/

https://kialtoszo.hu/isten-szava-egyszeruen/