Kategóriák
Uncat

A TESTÉPÍTŐK CSAPDÁJA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A TESTÉPÍTŐK CSAPDÁJA
/

Mindenki abban bízik, amit épít. Aki a testét építi, nem csupán a testét, hanem a testtudatát is építi. De a test öregedését, romlását, betegedését és rothadását senki sem akadályozhatja meg. Ekképp, aki a testét építi, a halálban bízik. Aki a lelkét építi, az élet felé tart.

Aki a testét, és a testi életét építette, a nehézségek idején csak arra számíthat, amit ő felépített. Aki pedig a lelkét építi, arra számíthat, Aki a lelket adta, és adja folyamatosan azoknak, akik hozzá fordulnak, és bizalommal kérik Tőle.

„Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek….” Gal 5:17

„Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.” Gal 6:8

„Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.” Rm 8:5

„Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.” Rm 8:6

„…jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.” Rm 8:10

„Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.” 2Kor 12:10

„Aki meg akarja tartani a (testi) életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét az én szavamért, örökre megtarthatja azt.” Mk 8:35

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot (a testieket) megnyeri is, de a lelkét elveszíti?” Mk 8:36

„A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.” Jn 3:6

„A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6:63

Te mit építesz? Testet a halálra, vagy lelket az örök életre?

https://kialtoszo.hu/apollo-az-oltas-istene/

https://kialtoszo.hu/hazugnak-nevezi-jezust-a-keresztenyseg/

https://kialtoszo.hu/emberek-akiket-nem-ernek-kulso-tamadasok/